веломаршрут дунав ултра

Началната точка на веломаршрута  „Дунав Ултра“ е най-северозападното населено място в България – с. Куделин, а крайната – най-североизточното населено място на страната – с. Дуранкулак. Веломаршрутът носи името на река Дунав, тъй като повече от 500 километра от него следват района по поречието на реката.
Маршрутът предлага участъци със „скоростно“ и „туристическо“ преминаване.
При „скоростно“ преминаване се пропускат някои региони, които изискват специална отбивка и/или пътят не разполага с положена настилка за шосеен велосипед. През 2017-та година веломаршрутът „Дунав Ултра“ е в процес на проучване в частта „туристическо“ преминаване.

Повече за историята по създаването на веломаршрута ТУК

Веломаршрутът „Дунав Ултра“ преминава в района на всички антични и късноантични крепости и градове – част от границите на Римската империя I-IV в.н.е.

ВЕЛОМАРШРУТ ДУНАВ УЛТРА

 • Участък 1 – КУДЕЛИН-ВИДИН (Туристическо преминаване)
  с.Куделин, с.Връв, с.Ново село, с.Флорентин, с.Ясен, (черен път) с.Гомотарци, с.Кошава, (черен път) с. Сланотрън, (черен път) гр.Видин
  (Внимание! Силно препоръчително е туристическото преминаване да се осъществява с водач! Инфо: dunavultra@gmail.com)
 • Участък 1 – КУДЕЛИН-ВИДИН (Скоростно преминаване)
  с.Куделин, с.Връв, с.Ново село, с.Флорентин, с.Ясен, с.Неговановци, с.Капитановци, гр.Видин
  ***
 • Участък 2 – ВИДИН-ЛОМ (Скоростно преминаване, Туристическо преминаване)
  гр.Видин гр.Дунавци, с.Цар Симеоново, с.Ботево, с.Арчар, с.Добри дол, с.Сливата, с.Орсоя, гр.Лом
  (Внимание! Висок Трафик! Участъкът гр.Видин- с.Добри Дол е опасен за преминаване с велосипед!)
  ***
 • Участък 3 – ЛОМ-КОЗЛОДУЙ-ОРЯХОВО (Скоростно преминаване, Туристическо преминаване)
  гр.Лом, с.Ковачица, с.Горни Цибър, гр.Козлодуй, с.Хърлец, с.Гложене, гр.Мизия, с. Сараево, гр.Оряхово
  ***
 • Участък 4 – ОРЯХОВО-ГУЛЯНЦИ (Туристическо преминаване)
  с.Лесковец, с.Остров, с. Горни Вадин, с. Долни Вадин, с. Горни Вадин, с. Крушовене, с.Байкал, с.Гиген, с.Загражден, с.Дъбован, гр.Гулянци
 • Участък 4 – ОРЯХОВО-ГУЛЯНЦИ (Скоростно преминаване)
  с.Лесковец, с.Остров, с. Крушовене, с.Гиген, с.Загражден, с.Дъбован, гр.Гулянци
  ***
 • Участък 5 – ГУЛЯНЦИ-НИКОПОЛ (Скоростно преминаване, Туристическо преминаване)
  гр.Гулянци, с.Милковица, с.Долни Вит, с.Сомовит, с.Черковица, гр.Никопол
  ***
 • Участък 6 – НИКОПОЛ – СВИЩОВ (Скоростно преминаване, Туристическо преминаване)
  гр.Никопол, с.Въбел, с.Любеново, с.Лозица, с.Бяла вода, с.Деков, гр. Белене, площадка АЕЦ Белене, гр.Свищов
  ***
 • Участък 7 – СВИЩОВ – РУСЕ (Скоростно преминаване)
  гр.Свищов, с.Вардим, с.Новград, с.Джулюница, с.Ценово, с.Обретеник, гр.Две могили, с.Иваново, с.Басарбово, гр.Русе
  Участък 7 – СВИЩОВ-РУСЕ (Туристическо преминаване)
  гр.Свищов, с.Вардим, с.Кривина, с.Батин, с.Мечка, с.Иваново, с.Басарбово, гр.Русе
  (Внимание: Задължително е туристическото преминаване да се осъществява с водач! Инфо: dunavultra@gmail.com)
  ***
 • Участък 8 – РУСЕ-ТУТРАКАН (Туристическо преминаване)
  гр.Русе, с.Мартен, с. Сандрово, (черен път) гр.Сливо поле, с.Ряхово, с.Бръшлен, с.Нова Черна, гр.Тутракан
  (Внимание! Задължително е туристическото преминаване да се осъществява с водач! Инфо: dunavultra@gmail.com)
 • Участък 8 – РУСЕ-ТУТРАКАН (Скоростно преминаване)
  (Внимание! Натоварен участък от национална пътна мрежа. Участъкът гр.Русе- гр. Сливо поле следва да се преминава с повишено внимание!)

  гр.Русе, с.Мартен, гр.Сливо поле, с.Бръшлен, с.Нова Черна, гр.Тутракан
  ***
 • Участък 9 – ТУТРАКАН – СИЛИСТРА (Туристическо преминаване)
  гр.Тутракан, с. Пожарево, с.Дунавец, (разрушен асфалтов път)с.Долно Ряхово, с.Малък Преславец, (черен път) с. Гарван, с. Попина, (горски път) с. Ветрен, с. Сребърна, с.Айдемир, гр.Силистра
  (Внимание! Препоръчително е участъкът да се преминава с водач)
 • Участък 9 – ТУТРАКАН – СИЛИСТРА (Скоростно преминаване)
  гр.Тутракан, с. Търновци, с.Богданци, с.Зафирово, с.Коларово, с. Сребърна, с.Айдемир, гр.Силистра
  (Внимание! Натоварен участък от национална пътна мрежа. Участъкът гр.Русе- гр. Сливо поле следва да се преминава с повишено внимание!)
  ***
 • Участък 10 – СИЛИСТРА – ДОБРИЧ (Скоростно преминаване, Туристическо преминаване)
  гр.Силистра, с. Калипетрово, с.Богорово, с.Средище, с.Коларци, с.Хитово, с.Карапелит, гр.Добрич
  ***
 • Участък 11 – ДОБРИЧ – КАРДАМ (Скоростно преминаване, Туристическо преминаване)
  гр.Добрич, с.Стефан Караджа, гр.Генерал Тошево, с.Кардам
  ***
 • Участък 12 – КАРДАМ – ДУРАНКУЛАК (Скоростно преминаване, Туристическо преминаване)
  с. Кардам, с.Чернооково, с.Спасово, с.Бежаново, с.Захари Стояново, с.Стаевци, с.Дуранкулак

веломаршрут дунав ултра - по поречието на река дунав до черно море (последно обновяване на маршрута 2.5.2017 г.)

Дунав Ултра веломаршрут 2017 г.