Дунав Ултра ВЕЛОМАРШРУТ

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Началната точка на веломаршрута „Дунав Ултра“ е най-северозападното населено място в България – с. Куделин, а крайната – най-североизточното населено място на страната – с. Дуранкулак.
Веломаршрутът носи името на река Дунав, тъй като повече от 500 километра от него следват района по поречието на реката.
Маршрутът предлага участъци с възможност за “ТУРИСТИЧЕСКО” или “СКОРОСТНО” преминаване.
При “скоростно” преминаване се пропускат някои региони, които изискват специална отбивка и/или пътят не разполага с положена настилка за шосеен велосипед.

Веломаршрут “Дунав Ултра”
последно обновяване на картата 16.01.2018 г.

Дунав Ултра веломаршрут 2017 г.

ВЕЛОМАРШРУТ ДУНАВ УЛТРА

Подробен списък на населените места през които преминава веломаршрута Дунав Ултра

Участък 1 - КУДЕЛИН-ВИДИН

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
с.Куделин, с.Връв, с.Ново село, с.Флорентин, с.Ясен, (черен път) с.Гомотарци, с.Кошава, (черен път) с. Сланотрън, (черен път) гр.Видин
(Препоръка: Туристическото преминаване е препоръчително да се осъществява с водач! Инфо: dunavultra@gmail.com)

СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ
с.Куделин, с.Връв, с.Ново село, с.Флорентин, с.Ясен, с.Неговановци, с.Капитановци, гр.Видин

Участък 2 - ВИДИН-ЛОМ

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ, СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ

гр.Видин гр.Дунавци, с.Цар Симеоново, с.Ботево, с.Арчар, с.Добри дол, с.Сливата, с.Орсоя, гр.Лом
(Внимание! Трафик! Участъкът гр.Видин- с.Добри Дол следва да се преминава с повишено внимание!)

Участък 3 - ЛОМ-ОРЯХОВО

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ, СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ

гр.Лом, с.Ковачица, с.Горни Цибър, гр.Козлодуй, с.Хърлец, с.Гложене, гр.Мизия, с. Сараево, гр.Оряхово

Участък 4 - ОРЯХОВО-ГУЛЯНЦИ

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр. Оряхово, с.Лесковец, с.Остров, с. Горни Вадин, с. Долни Вадин, с. Горни Вадин, с. Крушовене, с.Байкал, с.Гиген, с.Загражден, с.Дъбован, гр.Гулянци

СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ
гр. Оряхово, с.Лесковец, с.Остров, с. Крушовене, с.Гиген, с.Загражден, с.Дъбован, гр.Гулянци

Участък 5 - ГУЛЯНЦИ-НИКОПОЛ

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ, СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ

гр.Гулянци, с.Милковица, с.Долни Вит, с.Сомовит, с.Черковица, гр.Никопол

Участък 6 - НИКОПОЛ-СВИЩОВ

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Никопол, с.Въбел, с.Любеново, с.Лозица, с.Бяла вода, с.Деков, гр. Белене, площадка АЕЦ Белене, гр.Свищов

СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Никопол, с.Въбел, с.Любеново, с.Лозица, с.Бяла вода, с.Деков, с.Ореш, гр.Свищов

Участък 7 - СВИЩОВ-РУСЕ

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Свищов, с.Вардим, с.Кривина, с.Батин, с.Мечка, с.Иваново, с.Басарбово, гр.Русе
(Препоръка: Препоръчително е туристическото преминаване да се осъществява с водач! Инфо: dunavultra@gmail.com)

СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Свищов, с.Вардим, с.Новград, с.Джулюница, с.Ценово, с.Обретеник, гр.Две могили, с.Иваново, с.Басарбово, гр.Русе

Участък 8 - РУСЕ-ТУТРАКАН

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Русе, с.Мартен, с. Сандрово, (черен път) гр.Сливо поле, с.Ряхово, с.Бръшлен, с.Нова Черна, гр.Тутракан
(Препоръка: Туристическото преминаване е препоръчително да се осъществява с водач! Инфо: dunavultra@gmail.com)

СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Русе, с.Мартен, гр.Сливо поле, с.Бръшлен, с.Нова Черна, гр.Тутракан
(Внимание! Трафик! Участъкът гр.Русе- гр. Сливо поле следва да се преминава с повишено внимание!)

Участък 9 - ТУТРАКАН-СИЛИСТРА

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Тутракан, с. Пожарево, с.Дунавец, с.Долно Ряхово(черен път) с.Малък Преславец,  (черен път) с. Гарван, с. Попина, (горски път) с. Ветрен, с. Сребърна, с.Айдемир, гр.Силистра
(Препоръка: Туристическото преминаване е преповъчително да се осъществява с водач! Инфо: dunavultra@gmail.com)

СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Тутракан, с. Търновци, с.Богданци, с.Зафирово, с.Коларово, с. Сребърна, с.Айдемир, гр.Силистра
(Внимание! Трафик! Участъкът гр.Тутракан – гр. Силистра следва да се преминава с повишено внимание!)

Участък 10 - СИЛИСТРА-ДОБРИЧ

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ, СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ

гр.Силистра, с. Калипетрово, с.Богорово, с.Средище, с.Коларци, с.Хитово, с.Карапелит, гр.Добрич

Участък 11 - ДОБРИЧ-КАРДАМ

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ, СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ

гр.Добрич, с.Стефан Караджа, гр.Генерал Тошево, с.Кардам

Участък 12 - КАРДАМ-ДУРАНКУЛАК

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ, СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ

с. Кардам, с.Чернооково, с.Спасово, с.Бежаново, с.Захари Стояново, с.Стаевци, с.Дуранкулак

КРАЙ НА МАРШРУТА

ВИДОВЕ ПРЕМИНАВАНЕ
Туристическо или Скоростно

Туристическо преминаване

Обща дължина 732 км

Веломаршрут: Дунав ултра
Дължина: 732 км
Начало: с. Куделин
Край: с. Дуранкулак
Принт карта:  tba
Пътеводител: tba
* През 2018 г. веломаршрута в частта туристическо преминаване е в проучване

Скоростно преминаване

Обща дължина 682 км

Веломаршрут: Дунав ултра
Дължина: 682 км
Начало: с. Куделин
Край: с. Дуранкулак
Денивелация: tba
Трак: tba
Най бързо преминаване: 44:00:40 ч. (2015 г.)

ВЕЛОМАРШРУТ И РИМСКА ИМПЕРИЯ

Веломаршрутът “Дунав Ултра” преминава в района на останките на всички антични и късноантични крепости и градове – част от границите на Римската империя I-IV в.н.е.