Дунав Ултра

СВЕТЪТ НА ДУНАВ УЛТРА: УЛПИЯ ЕСКУС - ЗАБРАВЕНИЯТ ГРАД ДО С. ГИГЕН

( За максимален ефект – разгледайте снимките на висока резолюция, през персонален компютър)

Веломаршрут ДУНАВ УЛТРА

дунав ултра карта

Информация

Улпия Ескус е един от най-големите и значими градове в Долнодунавския регион през римската епоха (II – IV в. сл. Хр.). Останките на Ескус се намират в местността Градище, в непосредствена близост до с.Гиген, община Гулянци. Мястото в днешни дни е повече от уникално, обектът е част от световното културно-историческо наследство.

Информация

Градът е основан през периода 106 – 109 г. сл. Хр., т.е. след Втората Дакийска война, която завършва успешно за римляните през 106 г. Тогава към основното име Ескус е прибавено и бащиното на управляващия император УЛПИЯ (От Улпий, бащата на император Траян).

Информация

Улпия Ескус е изграден на мястото на ранноримски легионен лагер. Впоследствие Ескус става град, обвързан с разположението на V Македонски легион (legio V macedonica). Строителната техника за града е донесена от изток, където легионът участва във война на Рим срещу персите.

Информация

През II – III в. Улпия Ескус се разраства и превръща в икономически и културен център на цялата провинция Долна Мизия. По онова време славата на града се носи в цялата римска империя. В този смисъл Ескус е бил изключително важен за римляните военен и стратегически център.

Информация

Градът просперира по времето на могъщата римска империя, чиито граници на днешна българска територия се очертават от поречието на река Дунав. Именно българската част на поречието на Дунав служи на римляните като естествена водна преграда срещу нахлуващите от север племена и народи.

Информация

В града са били изградени Форум, Капитолиум и Гражданска базилика. Капитолиумът е представлявал уникално архитектурно достижение в границите на цяла Горна и Долна Мизия. Включвал е три храма – храм на Юпитер Оптимум Максимус, Храм на Юнона (богиня, съпруга на Юпитер) и Храм на Минерва. Култът към Боговете е бил поддържан с блестяща архитектура и уникални строителни решения.

Информация

През 1948-1949 г. в Ескус се проучва т.нар. сграда с мозайката Ахейци. Сградата е част от цялостен архитектурен ансамбъл, включващ различни по тип сгради, свързани с публични дейности. Откриването на многоцветната мозайка Ахейци е важно откритие на археологическата наука, а мозайката е една от най-художествено изпълнените от римската епоха, открити в България. Мозайката се съхранява в Регионалния исторически музей в гр. Плевен.

Информация

През 376 – 378 г. Ескус е разрушен от готите. След войната градът е опожарен и ограбен, а крепостните стени полуразрушени. Градът преживява упадък, а от това време до края на античността се поддържа само вътрешна укрепителна система.

Информация

През V век Ескус е нападан нееднократно от хуните и претърпява големи поражения и разруха. Градът бавно и безвъзвратно запада. Животът в местността Градище край с. Гиген съществува до началото на османското владичество в края на XIV в. В днешни дни Улпия Ескус представя духа и руините на една велика цивилизация.
Обектът е една от перлите на културно-историческите обекти по поречието на река Дунав и на веломаршрута “Дунав Ултра”.

Кредити

 Фотографии и aдаптиран текст
Борис Бегъмов
За контакт: b.begamov@gmail.com

Политика за публикуване

ДУНАВ УЛТРА е запазена марка на Digital Sova LTD.
Никаква част от тази страница, текст и/или фотографии не могат да бъдат копирани без разрешение на собственика.
В случай, че ви е необходима допълнителна информация и/или материали за публикуване, моля, обърнете се към нас на посочените контакти.

ПРОДУКТИ