Баба Вида е най-запазената средновековна крепост в България. Историята й води началото си още от I в.сл.Хр., когато на това място римляните се установяват и започват да изграждат крепостния град Бонония.

Следващият исторически период е след Х век, когато Баба Вида е ефективно съградена, вкл. със строителен материал от опустошената от аварите Бонония. Някъде по онова време крепостта започва да придобива днешния си облик.

Най-силният период за обекта е царуването на владетеля Иван Срацимир, когато Баба Вида се развива като уникално отбранително съоръжение и замък, обитаван от царското семейство. След падането под Османско владичество крепостта се преустройва, a функцията й започва да се променя. Постепенно тя се превръща предимно в логистично военно-отбранително съоръжение и затвор.

В съвремието проучването на Баба Вида започва едва в края на 50-те години на миналия век. Днес все по-успешно се правят опити в посока “социализиране” на обекта – ще рече, вътре в замъка се правят концерти, изложби и експоцизии, което представлява изключителна атракция за туристи и любители на средновековната и модерна култура.

***

На заглавната снимка: ровът, който “опасва” Баба Вида в миналото, се е пълнил с вода, допълвайки нейната сложна отбранителна система – гений на средновековните строители.

Споделете информацията за това уникално място! Популяризирайте крепостта-замък Баба Вида и веломаршрута “Дунав Ултра”!

Харесайте нашата  Facebook страница ТУК

X