Веломаршрут Дунав Ултра: Карта

дунав ултра - карта

Веломаршрут “Дунав Ултра”
последно обновяване на картата 11.10.2018 г.

На картата със синьо са отбелязани участъци, които се отнасят за скоростно (транзитно) преминаване.

По-долу подробен списък на населените места, през които преминава веломаршрутът “Дунав ултра”

Препоръчваме да се запознаете с информацията по-долу подробно, преди на предприемете ефективно преминаване на конкретни участъци.

Участък 1 - КУДЕЛИН-ВИДИН 35 км

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
с.Куделин, с.Връв, с.Ново село, с.Флорентин, с.Ясен, (черен път) с.Гомотарци, с.Кошава (черен път, дига), с. Сланотрън (черен път, дига), с. Кутово (черен път, дига), с. Антимово (черен път, дига), с. Покрайна (черен път, дига), гр.Видин
(Внимание: В този участък туристическото преминаване е препоръчително да се осъществява с водач! За въпроси: dunavultra@gmail.com)

СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ
с.Куделин, с.Връв, с.Ново село, с.Флорентин, с.Ясен, с.Неговановци, с.Капитановци, гр.Видин

Участък 2 - ВИДИН-ЛОМ 60 км

В този участък ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ и СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ се припокриват

гр.Видин гр.Дунавци, с.Цар Симеоново, с.Ботево, с.Арчар, с.Добри дол, с.Сливата, с.Орсоя, гр.Лом
(Внимание! Трафик! Участъкът гр.Видин- с.Добри Дол следва да се преминава с повишено внимание!)

Участък 3 - ЛОМ-ОРЯХОВО 75 км

В този участък ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ и СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ се припокриват

гр.Лом, с.Ковачица, с.Горни Цибър, гр.Козлодуй, с.Хърлец, с.Гложене, гр.Мизия, с. Сараево, гр.Оряхово

Участък 4 - ОРЯХОВО-ГИГЕН 58 km

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр. Оряхово, с.Лесковец, с.Остров, с. Горни Вадин, с. Долни Вадин, с. Горни Вадин, с. Крушовене, с.Байкал, с. Гиген

СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ
гр. Оряхово, с.Лесковец, с.Остров, с. Крушовене, с.Гиген

Участък 5 - ГИГЕН-НИКОПОЛ - 45 км

В този участък ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ и СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ се припокриват

с.Гиген, с.Загражден, с.Дъбован, гр.Гулянци, с.Милковица, с.Долни Вит, с.Сомовит, с.Черковица, гр.Никопол

Участък 6 - НИКОПОЛ-СВИЩОВ 52 km

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Никопол, с.Въбел, с.Любеново, с.Лозица, с.Бяла вода, с.Деков, гр. Белене, площадка АЕЦ Белене, гр.Свищов

СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Никопол, с.Въбел, с.Любеново, с.Лозица, с.Бяла вода, с.Деков, гр. Белене, площадка АЕЦ Белене, с. Ореш, гр.Свищов

Участък 7 - СВИЩОВ-РУСЕ 91 km

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Свищов, с.Вардим, с.Новград, с.Кривина, с.Батин, с.Мечка, с.Иваново, с.Басарбово, гр.Русе
(Внимание: В този участък туристическото преминаване е препоръчително да се осъществява с водач!  За въпроси: dunavultra@gmail.com)

СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Свищов, с.Вардим, с.Новград, с.Беляново, с.Белцов, с.Ценово, с.Обретеник, гр.Две могили, с.Иваново, с.Басарбово, гр.Русе

Участък 8 - РУСЕ-ТУТРАКАН 60 км

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Русе, с.Мартен, с. Сандрово, (черен път) гр.Сливо поле, с.Ряхово, с.Бръшлен, с.Нова Черна, гр.Тутракан
(Внимание: В този участък туристическото преминаване е препоръчително да се осъществява с водач! За въпроси: dunavultra@gmail.com)

СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Русе, гр.Сливо поле, с.Нова Черна, гр.Тутракан
(Внимание! Трафик! Участъкът гр.Русе- гр. Сливо поле следва да се преминава с повишено внимание!)

Участък 9 - ТУТРАКАН-СИЛИСТРА 61 км

ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Тутракан, с. Пожарево, с.Дунавец, с.Долно Ряхово(черен път) с.Малък Преславец,  (черен път) с. Гарван, с. Попина, (горски път) с. Ветрен, с. Сребърна, с.Айдемир, гр.Силистра
(Внимание: В този участък туристическото преминаване е препоръчително да се осъществява с водач! За въпроси: dunavultra@gmail.com)

СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Тутракан, с. Търновци, с.Богданци, с.Зафирово, с.Коларово, с. Сребърна, с.Айдемир, гр.Силистра
(Внимание! Трафик! Участъкът гр.Тутракан – гр. Силистра следва да се преминава с повишено внимание!)

Участък 10 - СИЛИСТРА-ДОБРИЧ 91 км

В този участък ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ и СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ се припокриват

гр.Силистра, с. Калипетрово, с.Богорово, с.Средище, с.Коларци, с.Хитово, с.Карапелит, гр.Добрич

Участък 11 - ДОБРИЧ-КАРДАМ-ДУРАНКУЛАК 70 км

В този участък ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ и СКОРОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ се припокриват

гр.Добрич, с.Стефан Караджа, гр.Генерал Тошево, с.Кардам, с.Чернооково, с.Спасово, с.Бежаново, с.Захари Стояново, с.Стаевци, с.Дуранкулак

КРАЙ НА МАРШРУТА

X