Дунав Ултра и РИМСКА ИМПЕРИЯ

dunav ultra limes

РИМСКА ИМПЕРИЯ И ДУНАВСКИ ЛИМЕС

Маршрутът Дунав Ултра преминава в близост всички проучени археологически обекти от т.нар. Дунавски Лимес – отбранителната структура от пътища, водопроводи, мостове, градове, съоръжения и кастели изграждани по поречието на река Дунав по времето на Римската Империя (I-V в.н.е.). Сред най-интересните реални археологически останки, които могат да се видят от този период в днешни дни са: Улпия Ескус (с.Гиген), Димум (гр.Белене), Нове (гр.Свищов), Сексагинта Приста (гр.Русе), Трансмариска (гр.Тутракан), Дуросторум (гр.Силистра).