Дунав Ултра зима в Лом

Намираме се в центъра на гр. Лом и на метри от речната митница  – там където движението на ледохода по река Дунав се усеща и чува отдалеч, като дълбок и мощен тътен. През последните години Лом се обезлюдява с изключителни бързи темпове, като грубите сметки сочат, че за последните 20 години почти 1/3 от жителите на града са емигрирали в чужбина. Но нека хвърлим поглед  как се е развивал градът преди около 150 години:

“С развитието на корабоплаването по Дунав след 1830 г. нараства и значението на града. Голям тласък в развитието му дава построяването на шосето до София и превръщането му в главно експортно пристанище за Виена (Австрия). Това оказва и голямо влияние върху архитектурата на града. Към 1869 г. в него е имало около 120 магазина, 148 търговски кантори, 175 бакалници, 34 кафенета, 6 хотела, 2 мелници. Градът е бил струпан около старото кале, в което се влизало през „капии“ (порти) – Видинска, Белоградчишка, Софийска. Ломските търговци разнасяли стоки по всички големи панаири.” Изт. Wikipedia

Лом през зимата, 2017 г.

лом зима

Днес гр. Лом е беден, но горд български град – безспорна атракция от веломаршрута “Дунав Ултра”. Подкрепете този пост с лайк и шер, за да популяризираме зедно гр. Лом , а заедно с него и веломаршрута “Дунав Ултра”.

lom 01