дунав ултра - карта

Веломаршрут “Дунав Ултра”
последно обновяване на картата 15.08.2020 г.

Със синьо са отбелязани участъците, които се отнасят за класическо преминаване.
С оранжево са отбелязани участъците, които се отнасят за приключенско преминаване.

По-долу подробен списък на населените места, през които преминава маршрутът

Препоръчваме да се запознаете с информацията подробно, преди на предприемете ефективно преминаване на конкретни участъци.

Участък 1 - КУДЕЛИН-ВИДИН 35 км

КЛАСИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
с.Куделин, с.Връв, с.Ново село, с.Флорентин, с.Неговановци, с.Капитановци, гр.Видин

ПРИКЛЮЧЕНСКО ПРЕМИНАВАНЕ
с.Куделин, с.Връв, с.Ново село, с.Флорентин, с.Ясен (полски път) с.Гомотарци, с.Кошава (черен път, дига), с. Сланотрън (черен път, макадам), с. Кутово (черен път, макадам), с. Антимово (черен път, макадам), с. Покрайна (черен път, макадам), гр.Видин
(Внимание: Посочената следа на картата предлага преминаване през участъци, които в зависимост от сезона може да не са проходими. Препоръчително е ползването на водач! За повече информация: info@dunavultra.com)

Участък 2 - ВИДИН-ЛОМ 60 км

КЛАСИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ и ПРИКЛЮЧЕНСКО ПРЕМИНАВАНЕ се припокриват

гр.Видин, гр.Дунавци, с.Цар Симеоново,  с.Ботево, с.Арчар, с.Добри дол, с.Сливата, с.Орсоя, гр.Лом
(Внимание! Трафик! Участъкът гр.Видин- с.Добри Дол следва да се преминава с повишено внимание!)

Участък 3 - ЛОМ-ОРЯХОВО 75 км

КЛАСИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ и ПРИКЛЮЧЕНСКО ПРЕМИНАВАНЕ се припокриват
гр.Лом, с.Ковачица, с.Горни Цибър, гр.Козлодуй, с.Хърлец, с.Гложене, гр.Мизия, с. Сараево, гр.Оряхово

Участък 4 - ОРЯХОВО-ГИГЕН 58 km

КЛАСИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр. Оряхово, с.Лесковец, с.Остров, с. Крушовене, с.Гиген

ПРИКЛЮЧЕНСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр. Оряхово, с.Лесковец, с.Остров, с. Горни Вадин, с. Долни Вадин, с. Горни Вадин, с. Крушовене, с.Байкал, с. Гиген

Участък 5 - ГИГЕН-НИКОПОЛ - 45 км

КЛАСИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ и ПРИКЛЮЧЕНСКО ПРЕМИНАВАНЕ се припокриват
с.Гиген, с.Загражден, с.Дъбован, гр.Гулянци, с.Милковица, с.Долни Вит, с.Сомовит, с.Черковица, гр.Никопол

Участък 6 - НИКОПОЛ-СВИЩОВ 52 km

КЛАСИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Никопол, с.Въбел, с.Любеново, с.Лозица, с.Бяла вода, с.Деков, гр. Белене, площадка АЕЦ Белене, с. Деков, с. Ореш, гр.Свищов

ПРИКЛЮЧЕНСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Никопол, с.Драгаш войвода, ХТК, гр. Белене, площадка АЕЦ Белене, Свилоза АД, гр.Свищов

Участък 7 - СВИЩОВ-РУСЕ 91 km

КЛАСИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Свищов, с.Вардим, с.Новград, с.Беляново, с.Белцов, с.Ценово, с.Обретеник, гр.Две могили, с.Иваново, с.Басарбово, гр.Русе

ПРИКЛЮЧЕНСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Свищов, с.Вардим, с.Новград, с.Кривина (полски път) с.Батин, с.Горно Абланово, с.Обретеник, с.Иваново, с.Басарбово, гр.Русе
(Внимание: Посочената следа отнасяща се за Приключенско преминаване предлага участъци, които в зависимост от сезона може да не са проходими. Силно препоръчително е ползването на водач! За повече информация: info@dunavultra.com)

Участък 8 - РУСЕ-ТУТРАКАН 60 км

КЛАСИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Русе, с.Мартен, гр.Сливо поле, с.Ряхово, с.Бабово, с.Нова Черна, гр.Тутракан
(Внимание! Трафик! Участъкът гр.Русе- гр. Сливо поле следва да се преминава с повишено внимание!)

ПРИКЛЮЧЕНСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Русе, с.Мартен, гр.Сливо поле, с.Ряхово, с.Бръшлен, с.Нова Черна, гр.Тутракан
(Внимание! Препоръчително е ползването на водач! За повече информация: info@dunavultra.com)

Участък 9 - ТУТРАКАН-СИЛИСТРА 61 км

КЛАСИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Тутракан, с. Търновци, с.Богданци, с.Зафирово, с.Коларово, с. Сребърна, с.Айдемир, гр.Силистра
(Внимание! Трафик! Преминавайте участъка гр.Тутракан – гр. Силистра с повишено внимание!)

ПРИКЛЮЧЕНСКО ПРЕМИНАВАНЕ
гр.Тутракан, с. Пожарево, с.Дунавец (макадам) с.Долно Ряхово,  с.Малък Преславец (полски път) с. Гарван, с. Попина (трудно проходим горски път) с. Ветрен, с. Сребърна, с.Айдемир, гр.Силистра
(Внимание: Посочената следа на картата предлага преминаване през участъци, които в зависимост от сезона може да не са проходими. Силно препоръчително е ползването на водач! За повече информация: info@dunavultra.com)

Участък 10 - СИЛИСТРА-ДОБРИЧ 91 км

КЛАСИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ и ПРИКЛЮЧЕНСКО ПРЕМИНАВАНЕ се припокриват
гр.Силистра, с. Калипетрово, с.Богорово, с.Средище, с.Коларци, с.Хитово, с.Карапелит, гр.Добрич

Участък 11 - ДОБРИЧ-КАРДАМ-ДУРАНКУЛАК 70 км

КЛАСИЧЕСКО ПРЕМИНАВАНЕ и ПРИКЛЮЧЕНСКО ПРЕМИНАВАНЕ се припокриват
гр.Добрич, с.Стефан Караджа, гр.Генерал Тошево, с.Кардам, с.Чернооково, с.Спасово, с.Бежаново, с.Захари Стояново, с.Стаевци, с.Дуранкулак

КРАЙ НА МАРШРУТА

X