карта на маршрута

дунав ултра

Приключенски или Класически. Ти избираш.

Приключенски или Класически

Маршрутът “ДУНАВ УЛТРА” предлага възможност за два начина на преминаване – ПРИКЛЮЧЕНСКИ и КЛАСИЧЕСКИ. Общата му дължина варира в зависимост кой от двата варианта ще предпочетеш да изминеш.

Ежегодно настройваме маршрута така, че той да предлага най-добрата възможна инфраструктура, логистика и цялостно преживяване. През 2021 г. ПРИКЛЮЧЕНСКИЯТ вариант е с обща дължина 740 км, а КЛАСИЧЕСКИЯT  – 711 км.

ПРИКЛЮЧЕНСКИ ВАРИАНТ

Избирайки ПРИКЛЮЧЕНСКИЯ вариант, ще се потопиш в атмосферата на уникално преживяване и повече незабравими срещи с река Дунав и Добруджа. Имай предвид, че някои участъци в тази версия предлагат частично преминаване по черен път/офроуд или полски път. В този случай, за да се насладиш пълноценно, препоръчваме да се настроиш за и да планираш по-бавно пътешествие, използвайки туристически, гравел, ХC или електрически велосипед.

КЛАСИЧЕСКИ ВАРИАНТ

Ако избереш КЛАСИЧЕСКИЯ вариант, това означава че ще изминеш маршрута по оптимално кратък път, който със сигурност разполага с положена изкуствена настилка – асфалт или паваж. Този вариант е чудесен избор, ако си решил да се запознаеш с региона, изминавайки маршрута по-скоростно – напр. с класически велосипед – тип шосейка.

Дунав Ултра – Карта

С оранжево – Приключенско преминаване
Със синьо – Класическо преминаване

Последно обновяване 3.3.2021

ЕТАПИ

За по-голямо удобство в планирането сме разделили маршрута на 14 етапа, чрез които може да направиш свой индивидуален план. Така също можеш да създадеш и свой уникален вариант на маршрута (да преминаваш последователно от КЛАСИЧЕСКИ в ПРИКЛЮЧЕНСКИ или обратното) в зависимост от твоята степен на подготвеност, опит, вид екипировка, свободно време и в крайна сметка – крайна цел на преживяването.

Участък 1 – КУДЕЛИН — ВИДИН
КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: с. Куделин, с. Връв, с. Ново село, с. Флорентин, с. Ясен, с. Неговановци, с. Капитановци, гр. Видин
Разстояние: От Куделин до Видин – 35 км
Настилка: асфалт

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: с. Куделин, с. Връв, с. Ново село, с. Флорентин, с. Ясен (черен път), с. Гомотарци, с. Кошава (черен път, дига), гр. Видин
Разстояние: От Куделин до Видин – 56 км
Настилка: асфалт, полски път, черен път

Участък 2 – ВИДИН — ЛОМ
КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ варианти се припокриват
Населени места: гр. Видин гр. Дунавци, с. Симеоново, с. Ботево, с. Арчар, с. Добри дол, с. Сливата, с. Орсоя, гр. Лом
Разстояние: От Видин до Лом – 57 км
Настилка: асфалт
(Внимание! Трафик! Участъкът гр. Видин – гр. Дунавци следва да се преминава с повишено внимание!)

Участък 3 – ЛОМ — КОЗЛОДУЙ
КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ варианти се припокриват

Населени места: гр. Лом, с. Ковачица, с. Горни Цибър, гр. Козлодуй
Разстояние: От Лом до Козлодуй – 44 км
Настилка: асфалт, паваж

Участък 4 – КОЗЛОДУЙ — ОРЯХОВО
КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ варианти се припокриват
Населени места: гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, гр. Мизия, гр. Оряхово
Разстояние:От Козлодуй до Оряхово – 33 км
Настилка: асфалт

Участък 5 – ОРЯХОВО — ГИГЕН
КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ варианти се припокриват
Населени места: гр. Оряхово, с. Лесковец, с. Остров, с. Крушовене, с. Байкал, с. Гиген
Разстояние: От Оряхово до Гиген – 57 км
Настилка: асфалт

Участък 6 – ГИГЕН — НИКОПОЛ
КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: с. Гиген, с. Брест, гр. Гулянци, с. Милковица, с. Долни Вит, с. Сомовит, с. Черковица, гр. Никопол
Разстояние: От Гиген до Никопол – 45 км
Настилка: асфалт

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: с. Гиген, с. Загражден, с. Дъбован, гр. Гулянци, с. Милковица, с. Долни Вит, с. Сомовит, с. Черковица, гр. Никопол
Разстояние: От Гиген до Никопол – 55 км
Настилка: асфалт

Участък 7 – НИКОПОЛ — БЕЛЕНЕ
КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: гр.Никопол, с. Въбел, с. Любеново, с. Лозица, с. Бяла вода, с. Деков, гр. Белене
Разстояние: От Никопол до Белене – 35 км
Настилка: асфалт

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: гр. Никопол, с. Драгаш войвода, гр.Белене
Разстояние: От Никопол до Белене – 28 км
Настилка: черен път, полски път

Участък 8 – БЕЛЕНЕ — СВИЩОВ
КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: гр.Белене, с. Ореш, гр. Свищов
Разстояние: От Белене до Свищов – 23 км
Настилка: асфалт

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: гр. Белене, площадка АЕЦ Белене, Свилоза АД, гр. Свищов
Разстояние: От Белене до Свищов – 26 км
Настилка: асфалт, бетонен път

Участък 9 – СВИЩОВ — ДВЕ МОГИЛИ и ИВАНОВО
КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: гр. Свищов, с. Вардим, с. Новград, с. Беляново, с. Белцов, с. Ценово, с. Обретеник, гр. Две могили, с. Иваново
Разстояние: От Свищов до Две могили – 56 км; От Свищов до Иваново – 71 км
Настилка: асфалт

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: гр. Свищов, с. Вардим, с. Новград, с. Кривина, с. Батин, с. Горно Абланово, с. Обретеник, гр. Две могили, с. Иваново
Разстояние: От Свищов до Две могили – 63 км; От Свищов до Иваново – 78 км
Настилка: асфалт, черен път, полски път

Участък 10 – ДВЕ МОГИЛИ и ИВАНОВО — РУСЕ
КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ варианти се припокриват
Населени места: гр. Две могили, с. Иваново, с. Басарбово, гр. Русе
Разстояние: От Две могили до Русе – 36 км; От Иваново до Русе – 21 км
Настилка: асфалт

Участък 11 – РУСЕ — ТУТРАКАН
КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: гр. Русе, гр. Мартен, гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Нова Черна, гр. Тутракан
Разстояние: От Русе до Тутракан –  63 км
Настилка: асфалт
(Внимание! Възможен трафик! Участъкът гр. Русе – гр. Сливо поле следва да се преминава с повишено внимание!)

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: гр. Русе, гр. Мартен, гр. Сливо поле, с. Ряхово, местност Калимок–Бръшлен, с. Бръшлен, с. Нова Черна, гр. Тутракан
Разстояние: От Русе до Тутракан – 65 км
Настилка: асфалт, черен път, бетонов път

Участък 12 – ТУТРАКАН — СИЛИСТРА
КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: гр.Тутракан, с. Търновци, с. Богданци, с. Зафирово, с. Коларово, с. Сребърна, с. Айдемир, гр. Силистра
Разстояние: 73 км
Настилка: асфалт, стар каменен път
(Внимание! Възможен трафик! Участъкът гр. Тутракан – гр. Силистра следва да се преминава с повишено внимание!)

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: гр.Тутракан, с. Пожарево, с. Дунавец, с. Долно Ряхово, с.Малък Преславец, с. Гарван, с. Попина, с. Поляна, с. Сребърна, с. Айдемир, гр. Силистра
Разстояние: 78 км
Настилка: асфалт, стар каменен път, черен път, полски път

Участък 13 – СИЛИСТРА — ДОБРИЧ
КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: гр. Силистра, с. Богорово, с. Средище, с. Коларци, с. Хитово, с. Карапелит, гр. Добрич
Разстояние: 92 км
Настилка: асфалт

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: гр. Силистра, с. Богорово, с. Средище, с. Коларци, с. Оногур, с. Ефрейтор Балаково, с. Терелиг, с. Крушари, с. Паскалево, гр. Добрич
Разстояние: 101 км
Настилка: асфалт

Участък 14 – ДОБРИЧ — ДУРАНКУЛАК
КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ варианти се припокриват
Населени места: гр.Добрич, с. Стефан Караджа, гр. Генерал Тошево, с. Кардам, с. Спасово, с. Бежаново, с. Захари Стояново, с. Стаевци, с. Дуранкулак. Зоната на къмпинг Космос (Черно море)
Разстояние: 69 км
Настилка: асфалт

КРАЙ НА МАРШРУТА

ДЕНИВЕЛАЦИЯ ПРИКЛЮЧЕНСКИ

ДЕНИВЕЛАЦИЯ КЛАСИЧЕСКИ