дунав ултра

дунав ултра карта

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

“Дунав Ултра” е най-дългият туристически веломаршрут в България – 732 км по поречието на река Дунав до Черно море. Началната му точка е най-северозападното населено място на страната – с. Куделин (Видинско) а крайната – най-североизточното населено място – с. Дуранкулак (Черно море, обл.Шабла).
Веломаршрутът носи името на река Дунав, тъй като повече от 500 километра от него следват района по поречието на реката.
Маршрутът предлага участъци с възможност за “ТУРИСТИЧЕСКО” или “СКОРОСТНО” преминаване.
При “СКОРОСТНО” преминаване се пропускат някои региони, които изискват специална отбивка извън основния път, и/или пътят не разполага с положена настилка за шосеен велосипед.

Веломаршрутът “Дунав Ултра” е носител на Голямата награда – Иновация на годината в туризма 2017