дунав ултра

ИСТОРИЯ НА МАРШРУТА

“Дунав Ултра” е най-дългият туристически веломаршрут в България – 732 км по поречието на река Дунав до Черно море. Началната му точка е най-северозападното населено място на страната – с. Куделин (Видинско), а крайната – най-североизточното населено място – с. Дуранкулак (Черно море, обл.Шабла). Веломаршрутът носи името на река Дунав, тъй като повече от 500 километра от него следват района по поречието на реката.

Маршрутът  е създаден през 2014 г. от 45-годишния тогава предприемач Борис Бегъмов. Няколко години преди това той води нездравословен начин на живот.

Воден от желанието за промянa, Бегъмов се отдава на колоезденето и спорта, които трансформират неговия мироглед. Няколко години по-късно, той създава “Дунав Ултра” – маршрут, следващ северната граница на България – по поречието на река Дунав през Добруджа до Черно море.

В три последователни години Бегъмов организира и участва лично в опити за преодоляване дистанцията на маршрута за по-малко от 48 часа с велосипед. На два пъти успява – веднъж с велосипед без предавки и веднъж в дисциплина дуатлон.

След 2016 г. той се отдава на популяризирането на маршрута като атрактивна дестинация за велотуризъм.

дунав ултра

От 2017 г. маршрутът предлага участъци с възможност за два вида преминаване  — КЛАСИЧЕСКО и ПРИКЛЮЧЕНСКО. При КЛАСИЧЕСКО преминаване се пропускат някои региони, които изискват специална отбивка извън основния път и/или пътят не разполага с положена настилка, удачна за ползване от шосеен велосипед.

В края на 2017 г. маршрутът “Дунав Ултра” достига до финалната фаза в конкурса за Годишните награди в туризма, където  печели Голямата награда — “Иновация на годината”.

През 2018 г. за първи път се публикува селекция на “100-те Дунав Ултра забележителности” —  специално избрани обекти по веломаршрута, представящи неговата обща идентичност през призмата на велосипедно пътешествие.

През 2019 г. за първи се реализира печатно издание  “Пътеводител Дунав Ултра” — картографска презентация на маршрута, подкрепена с полезна логистична информация за неговото преминаване, препоръчани места за храна и нощувка. Изданието включва и “100-те Дунав Ултра забележителности”.

Неизменно от създаването на проекта, каузата на “Дунав Ултра” е да популяризира населените места в близост северната граница на България, като атрактивна дестинация за велотуризъм.

 

X