ДУНАВ УЛТРА: ГЛАДНИ ЗА СКОРОСТ
Изминаване на веломаршрута Дунав Ултра с велосипеди без скорости

На 11.07.2015 г., двама колоездачи – Борис Бегъмов (46) и Петър Златков (32) стартират в опит да преодолеят успешно 682-километровия тогава веломаршрут “Дунав Ултра”  в рамките до 48 часа.
Тяхното начинание се усложнява от факта, че планират да изминат дистанцията с велосипеди без предавки (сингъл спийд, бел.ред.).
Предизвикателството носи името Дунав Ултра 2: Гладни за скорост и има за кауза да популяризира населените места по поречието на река Дунав в България и трансконтиненталния веломаршрут Евровело 6.
Двамата колоездачи успяват да достигнат крайната точка успешно, записвайки време от 44:40:00 часа. Кампанията намира широк отзвук в Интернет като “Едно щуро Фейсбук риалити”.

Фотограф: Анастас Търпанов
Дунав Ултра: Всички права запазени

X