ВЕЛОМАРШРУТ ДУНАВ УЛТРА
740 км по поречието на река Дунав до Черно море в България.

Маршрутът “ДУНАВ УЛТРА” предлага възможност за два начина на преминаване – КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ. Общата му дължина варира в зависимост кой от двата варианти ще предпочетете да изминете.

Ежегодно настройваме маршрута така, че той да предложи най-добрата възможна инфраструктура, логистика и цялостно преживяване. През 2021 г. ПРИКЛЮЧЕНСКИЯТ вариант е с обща дължина 740 км, а КЛАСИЧЕСКИЯT  – 711 км.

Избирайки ПРИКЛЮЧЕНСКИЯ вариант, ще се потопите в атмосферата на уникално преживяване и повече незабравими срещи с река Дунав и Добруджа. Имайте предвид, че някои участъци в тази версия предлагат частично преминаване по черен път/оф роуд или полски път. В този случай, за да се насладите пълноценно, препоръчваме да се настройте за и планирате по-бавно пътешествие, използвайки туристически, гравел, MTБ или електрически велосипед.

Ако изберете КЛАСИЧЕСКИЯ вариант, това означава че ще изминете маршрута по оптимално кратък път, който със сигурност разполага с положена изкуствена настилка – асфалт или паваж. Този вариант е добър избор ако сте решили да се запознаете с региона, изминавайки маршрута по-скоростно – напр. с класически велосипед – тип шосейка.

За по-голямо удобство в планирането сме разделили маршрута на 14 етапи, чрез които може да направите свой индивидуален план. Така също може да създадете и свой уникален вариант на маршрута (да преминавате последователно от КЛАСИЧЕСКИ в ПРИКЛЮЧЕНСКИ или обратното) в зависимост от вашата степен на подготвеност, опит, вид екипировка, свободно време и в крайна сметка – крайна цел на преживяването.

Преди да вземете окончателно решение кой вариант да изберете, прегледате внимателно възможностите. Препоръчваме да се запознайте със съдържанието по-долу: Изследвай маршрута, Денивелация и Етапите на маршрута.

С оранжево са отбелязани участъците, които се отнасят за ПРИКЛЮЧЕНСКО преминаване
Със синьо са отбелязани участъците, които се отнасят за КЛАСИЧЕСКО преминаване
(Последно обновяване на информацията 14.01.2021 г.)

ДЕНИВЕЛАЦИЯ

Веломаршрут Дунав Ултра - Приключенски вариант

Веломаршрут Дунав Ултра - Класически вариант

ЕТАПИТЕ НА МАРШРУТА

Участък 1 - КУДЕЛИН — ВИДИН

КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: с. Куделин, с. Връв, с. Ново село, с. Флорентин, с. Ясен, с. Неговановци, с. Капитановци, гр. Видин
Разстояние: От Куделин до Видин – 35 км
Настилка: асфалт

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: с. Куделин, с. Връв, с. Ново село, с. Флорентин, с. Ясен (черен път), с. Гомотарци, с. Кошава (черен път, дига), гр. Видин
Разстояние: От Куделин до Видин – 56 км
Настилка: асфалт, полски път, черен път

Участък 2 - ВИДИН — ЛОМ

КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ варианти се припокриват
Населени места: гр. Видин гр. Дунавци, с. Симеоново, с. Ботево, с. Арчар, с. Добри дол, с. Сливата, с. Орсоя, гр. Лом
Разстояние: От Видин до Лом – 57 км
Настилка: асфалт
(Внимание! Трафик! Участъкът гр. Видин – гр. Дунавци следва да се преминава с повишено внимание!)

Участък 3 - ЛОМ — КОЗЛОДУЙ

КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ варианти се припокриват

Населени места: гр. Лом, с. Ковачица, с. Горни Цибър, гр. Козлодуй
Разстояние: От Лом до Козлодуй – 44 км
Настилка: асфалт, паваж

Участък 4 - КОЗЛОДУЙ — ОРЯХОВО

КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ варианти се припокриват
Населени места: гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, гр. Мизия, гр. Оряхово
Разстояние:От Козлодуй до Оряхово – 33 км
Настилка: асфалт

Участък 5 - ОРЯХОВО — ГИГЕН

КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ варианти се припокриват
Населени места: гр. Оряхово, с. Лесковец, с. Остров, с. Крушовене, с. Байкал, с. Гиген
Разстояние: От Оряхово до Гиген – 57 км
Настилка: асфалт

Участък 6 - ГИГЕН — НИКОПОЛ

КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: с. Гиген, с. Брест, гр. Гулянци, с. Милковица, с. Долни Вит, с. Сомовит, с. Черковица, гр. Никопол
Разстояние: От Гиген до Никопол – 45 км
Настилка: асфалт

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: с. Гиген, с. Загражден, с. Дъбован, гр. Гулянци, с. Милковица, с. Долни Вит, с. Сомовит, с. Черковица, гр. Никопол
Разстояние: От Гиген до Никопол – 55 км
Настилка: асфалт

Участък 7 - НИКОПОЛ — БЕЛЕНЕ

КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: гр.Никопол, с. Въбел, с. Любеново, с. Лозица, с. Бяла вода, с. Деков, гр. Белене
Разстояние: От Никопол до Белене – 35 км
Настилка: асфалт

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: гр. Никопол, с. Драгаш войвода, гр.Белене
Разстояние: От Никопол до Белене – 28 км
Настилка: черен път, полски път

Участък 8 - БЕЛЕНЕ — СВИЩОВ

КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: гр.Белене, с. Ореш, гр. Свищов
Разстояние: От Белене до Свищов – 23 км
Настилка: асфалт

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: гр. Белене, площадка АЕЦ Белене, Свилоза АД, гр. Свищов
Разстояние: От Белене до Свищов – 26 км
Настилка: асфалт, бетонен път

Участък 9 - СВИЩОВ — ДВЕ МОГИЛИ и ИВАНОВО

КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: гр. Свищов, с. Вардим, с. Новград, с. Беляново, с. Белцов, с. Ценово, с. Обретеник, гр. Две могили, с. Иваново
Разстояние: От Свищов до Две могили – 56 км; От Свищов до Иваново – 71 км
Настилка: асфалт

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: гр. Свищов, с. Вардим, с. Новград, с. Кривина, с. Батин, с. Горно Абланово, с. Обретеник, гр. Две могили, с. Иваново
Разстояние: От Свищов до Две могили – 63 км; От Свищов до Иваново – 78 км
Настилка: асфалт, черен път, полски път

Участък 10 - ДВЕ МОГИЛИ и ИВАНОВО — РУСЕ

КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ варианти се припокриват
Населени места: гр. Две могили, с. Иваново, с. Басарбово, гр. Русе
Разстояние: От Две могили до Русе – 36 км; От Иваново до Русе – 21 км
Настилка: асфалт

Участък 11 - РУСЕ — ТУТРАКАН

КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: гр. Русе, гр. Мартен, гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Нова Черна, гр. Тутракан
Разстояние: От Русе до Тутракан –  63 км
Настилка: асфалт
(Внимание! Възможен трафик! Участъкът гр. Русе – гр. Сливо поле следва да се преминава с повишено внимание!)

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: гр. Русе, гр. Мартен, гр. Сливо поле, с. Ряхово, местност Калимок–Бръшлен, с. Бръшлен, с. Нова Черна, гр. Тутракан
Разстояние: От Русе до Тутракан – 65 км
Настилка: асфалт, черен път, бетонов път

Участък 12 - ТУТРАКАН — СИЛИСТРА

КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: гр.Тутракан, с. Търновци, с. Богданци, с. Зафирово, с. Коларово, с. Сребърна, с. Айдемир, гр. Силистра
Разстояние: 73 км
Настилка: асфалт, стар каменен път
(Внимание! Възможен трафик! Участъкът гр. Тутракан – гр. Силистра следва да се преминава с повишено внимание!)

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: гр.Тутракан, с. Пожарево, с. Дунавец, с. Долно Ряхово, с.Малък Преславец, с. Гарван, с. Попина, с. Поляна, с. Сребърна, с. Айдемир, гр. Силистра
Разстояние: 78 км
Настилка: асфалт, стар каменен път, черен път, полски път

Участък 13 - СИЛИСТРА — ДОБРИЧ

КЛАСИЧЕСКИ вариант
Населени места: гр. Силистра, с. Богорово, с. Средище, с. Коларци, с. Хитово, с. Карапелит, гр. Добрич
Разстояние: 92 км
Настилка: асфалт

ПРИКЛЮЧЕНСКИ вариант
Населени места: гр. Силистра, с. Богорово, с. Средище, с. Коларци, с. Оногур, с. Ефрейтор Балаково, с. Терелиг, с. Крушари, с. Паскалево, гр. Добрич
Разстояние: 101 км
Настилка: асфалт

Участък 14 - ДОБРИЧ — ДУРАНКУЛАК

КЛАСИЧЕСКИ и ПРИКЛЮЧЕНСКИ варианти се припокриват
Населени места: гр.Добрич, с. Стефан Караджа, гр. Генерал Тошево, с. Кардам, с. Спасово, с. Бежаново, с. Захари Стояново, с. Стаевци, с. Дуранкулак
Разстояние: 69 км
Настилка: асфалт

КРАЙ НА МАРШРУТА

X