Сградата на Кръстатата казарма (гр. Видин) е построена през 1801 г. по поръчка на видинския владетел Осман Пазвантоглу. Представлява двуетажна постройка с рядка за строителството геометрична форма на кръст (оттук идва името ѝ).

Централното ядро е една от най-представителните части на сградата, където особено внушителни са четири стълба с отсечени ъгли. Разполага с четири симетрични вътрешни двора и входове в ъглите по диагонал. Пригодена за конак на еничарите, след Освобождението Кръстатата казарма се използва за нуждите на българската войска.

От 1969 г. насам сградата функционира като етнографски музей, където се представят различни експозиции, вкл. традиции, култура, риболов и винопроизводство.

Всичко за нашия маршрут – в безплатно Мобилно приложение Dunav Ultra за Андроид.

Кръстатата казарма във Видин