РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация за събитието Дунав Ултра: Via Pontica 2019 за предварително записали се участници от България става чрез:

закупуване на стартов пакет в офис на ЕКОНТ чрез паричен превод по сметка

попълване на регистрационна форма

За да направите успешна регистрация следвайте следните стъпки:

1) Посетете офис на ЕКОНТ, за да направите паричен превод на стойност за избраната от Вас категория
2) Съобщете на служителя следните данни за плащането:
– Име на фирма: Диджитал Сова ЕООД; Сметка: BG67UNCR70001522412700
– Вид плащане: Паричен превод
– Основание за плащане: Дунав Ултра 2019 + Име и Фамилия на вносителя
3) Запазете Вашата “Разписка за прием на паричен превод”;
4) Отворете и попълнете регистрационна форма по-долу
5) При попълването на формата използвате 14-цифрения уникален номер (винаги започва с цифрата 7) от разписката
6) Готово!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ВАЖНО!
– Плащането в офис на ЕКОНТ се извършва лично при индивидуално участие, или от капитана на екип, в случай че участвате в групова категория. Не забравяйте да носите в офиса на ЕКОНТ Лична карта.
– При достигане на лимита на обявените места – 100 участника, продажбата на стартови пакети се преустановява и регистрационната форма се затваря.
– При отказ от участие, суми от закупени стартови пакети се възстановяват до 01.03.2019 г., като таксата за превод е за сметка на участника. След тази дата, суми за закупени стартови пакети не се възстановяват.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

КАТЕГОРИИ
Категории и цени на стартови пакети: Дунав Ултра: Via Pontica 2019

Категория “Индивидуално”; Цена 135 лв.
Категория “Екип 2-ма”; Цена  250 лв
Категория “Екип 4-ма”; Цена 480 лв

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

СМЕТКА
Диджитал Сова ЕООД
BG67UNCR70001522412700

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Служебен телефонен номер
+359 888251550

За въпроси и запитване: dunavultraATgmail.com