СВЕТЪТ НА ДУНАВ УЛТРА

( За максимален ефект – разгледайте снимките на висока резолюция, през персонален компютър)

Веломаршрут ДУНАВ УЛТРА

dunav ultra roman empire

Информация

Улпия Ескус (Ulpia Oescus) е един от най-големите и значими градове в Долнодунавския регион през римската епоха (II – IV в. сл. Хр.). Останките на Ескус се намират в местността Градище, в непосредствена близост до с.Гиген, община Гулянци. Мястото в днешни дни е повече от уникално, обектът е част от световното културно-историческо наследство.

oescus
oescus
oescus
oescus
oescus
oescus

Информация

Градът е основан през периода 106 – 109 г. сл. Хр., т.е. след Втората Дакийска война, която завършва успешно за римляните през 106 г. Тогава към основното име Ескус е прибавено и бащиното на управляващия император Ulpia (От Улпий, бащата на император Траян).

oescus
oescus
oescus

Информация

Улпия Ескус е изграден на мястото на ранноримски легионен лагер. Впоследствие Ескус става град, обвързан с разположението на V Македонски легион (Legio quinta Macedonica). Строителната техника за града е донесена от изток, където легионът участва във война на Рим срещу персите.

oescus
oescus

Информация

През II – III в. Ескус се разраства и превръща в икономически и културен център на цялата провинция Долна Мизия. По онова време славата на града се носи в цялата римска империя. В този смисъл Ескус е бил изключително важен за римляните военен и стратегически център.

oescus
oescus
oescus
oescus

Информация

Градът просперира по времето на могъщата Римска империя, чиито граници се очертават от поречието на река Дунав. Именно “българската” днес част на Дунава служи на римляните като естествена водна преграда срещу нахлуващите от североизток племена и народи.

oescus
oescus

Информация

В града са били изградени Форум, Капитолиум и Гражданска базилика. Капитолиумът е представлявал уникално архитектурно достижение в границите на Горна и Долна Мизия. Включвал е четири храма – храм на Юпитер Оптимум Максимус, храм на Юнона,  храм на Фортуна и храм на Минерва. Култът към боговете е бил поддържан с блестяща архитектура и уникални строителни решения.

oescus
oescus
oescus
oescus

Информация

През 1948-1949 г. в Ескус се проучва т.нар. сграда с мозайката Ахейци. Сградата е част от цялостен архитектурен ансамбъл, включващ различни по тип сгради, свързани с публични дейности. Откриването на многоцветната мозайка Ахейци е важно откритие на археологическата наука, а мозайката е една от най-художествено изпълнените от римската епоха, открити в България. Мозайката се съхранява в Регионалния исторически музей в гр. Плевен.

oescus
oescus

Информация

През 376 – 378 г. Ескус е разрушен от готите. След войната градът е опожарен и ограбен, а крепостните стени полуразрушени. Градът преживява упадък, а от това време до края на античността се поддържа само вътрешна укрепителна система.

oescus
oescus
oescus
oescus

Информация

През V век Ескус е нападан нееднократно от хуните и претърпява големи поражения и разруха. Прадполага се, че голямо земетресение през VI в. слага окончателно края на града. Животът в местността Градище край с. Гиген съществува до началото на османското владичество в края на XIV в. В днешни дни Улпия Ескус представя духа и руините на една велика цивилизация.
Обектът е една от перлите на културно-историческите обекти по поречието на река Дунав и на веломаршрута “Дунав Ултра”.

oescus
oescus

СТАТУЯТА НА ФОРТУНА ОТКРИТА ПРИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ В УЛПИЯ ЕСКУС

Повече Информация ТУК

oescus

ДУНАВ УЛТРА НАБИРА ПАРТНЬОРИ
Стопанисвате къща за гости, хотел, магазин, ресторант в населено място по маршрута?
Развивате дейност или услуга и търсите нови клиенти или съмишленици?
Включете се в партньорската програма СЕГА!

ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ДУНАВ

Една кампания на Дунав Ултра

DUNAV ULTRA© Всички права запазени
Никаква част от тази страница, текст и/или фотографии не могат да бъдат копирани без разрешение на собственика.
В случай, че ви е необходима допълнителна информация и/или материали за публикуване, моля, обърнете се към нас на посочените контакти.
X