СВЕТЪТ НА ДУНАВ УЛТРА

Част 3

24 HD фотографии от маршрута Дунав Ултра

Кампания за популяризиране на 107 населени места по поречието на река Дунав и Добруджа в България, през/покрай които преминава маршрутът.

Мото: За възраждане на Дунав

Фотографии: Борис Бегъмов

Със съдействието на:

PHOTOPAVILION
X