СВЕТЪТ НА ДУНАВ УЛТРА
ЧАСТ 1
40 уникални зимни фотографии от веломаршрута Дунав Ултра

Кампания за популяризиране на 107 населени места по поречието на река Дунав и Добруджа в България, през/покрай които преминева маршрутът Дунав Ултра
Мото: За възраждане на Дунав

Map

Фотографии: Борис Бегъмов
Дунав Ултра. Всички права запазени!

X