ДУНАВА, РЕКАТА

36 кадъра посветени на река Дунав в България.

Кампания за популяризиране на 107 населени места, откъдето преминава маршрутът Дунав Ултра.

Мото: За възраждане на Дунав

Фотографии: Борис Бегъмов

 

Със съдействието на:

PHOTOPAVILION