bulgaria

Български

ВРЕМЕ ЗА СЛЕДВАЩО НИВО

dunav ultra next level

30-31.8.2024 Видин, България

СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА

Стартов комплект - "адвенчър бокс"

Стартовият комплект Дунав Ултра съдържа физически продукти – аксесоари, упътвания и спортно облекло, което ще те направи пряк участник в каузата за популяризирането на над 110 населени места по поречието на река Дунав и Добруджа – част от маршрута.

ПОДГОТВИ СЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Използвай месеците преди приключението за подготовка: да се информираш за спецификите на предизвикателството, да тренираш, да събираш информация за маршрута, за региона, както и да се екипираш подходящо и подготвиш ментално за едно незабравимо преживяване.

РЕГИСТРАЦИЯ, ВИП СРЕЩА И СТАРТ

Ежегодното Дунав Ултра промо-събитие се провежда в град Видин. 150 колоездачи от България, Румъния и други страни се събират в дунавския град, за да отпразнуват каузата, изминавайки 700-километровия маршрут. Вечерта преди старта е отредена за специална ВИП среща с всички участници, а на следващия ден е началото на най-вълнуващото многодневно приключение в страната.

Предизвикателство с кауза и Сертификат

В зависимост от избраната категория, пътешествието по маршрута е лично или екипно предизвикателство с кауза – популяризиране на населените места, откъдето маршрутът преминава. По този начин успехът от преодоляване на дистанцията добавя реална стойност за този екзотичен регион. Заслужена награда е удовлетворението от постигнатия резултат и специалния Дунав Ултра Сертификат.

ДУНАВ УЛТРА – ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Със своите общо 740 км, маршрутът Дунав Ултра е най-дългият туристически веломаршрут в България. Дистанцията му е разделена на 14 етапа, а някои от етапите предлагат опция за два начина на преминаване – класически и приключенски. Маршрутът преминава през над 110 населени места, от които 17 града.

Пълна информация за двата варианта и етапите е представена в Мобилно приложение Dunav Ultra.

За популяризиране на маршрута и населените места откъдето преминава, ежегодно в гр. Видин се организира промоционално събитие, последвано от лично предизвикателство – изминаване на дистанцията на велосипед. Участниците в събитието са любители-колоездачи и аматьори, предизвикателството няма състезателен характер.

По време на прехода, в различни населени места – част от маршрута, се организират т.нар. Контролни точки, откъдето участниците удостоверят преминаване.

Всяка година броят (и местоположението) на Контролни точки може да варира, като това влияе на общата сумарна дистанция, която изминават колоездачите.

Всички, достигнали до крайната точка на маршрута в с. Дуранкулак (Община Шабла) и удостоверили преминаване през всички Контролните точки, получават Сертификат.

*Приключението е изцяло самоорганизирано пътешествие, от името и за сметка на участващите в него.

СТАРТОВ КОМПЛЕКТ - "АДВЕНЧЪР БОКС"

Стартовите пакети Дунав Ултра носят името “Адвенчър бокс”. Те включват сет аксесоари, които ще те направят съпричастен с нашата кауза и едновременно с това разпознаваем за местните хора по поречието на Дунав и Добруджа, които ежегодно очакват колоездачите от Дунав Ултра.

Запазена марка за проявата е масовият старт на приключението, в който всички участници стартират облечени с колоездачното Dunav Ultra джърси – символ на общата кауза.

Приключението Дунав Ултра е единственото по рода си преживяване, предлагащо собствено Мобилно приложение. То е официален дигитален пътеводител за маршрута, чрез него се осъществява и отбелязването на Контролните точки. Специално за събитието през 2024 г., приложението ще разполага с подобрения и нови функционалности. Пакетът “отключва” достъп до приложението.

През 2023-та година за първи път организирахме и специална среща – ВИП коктейл за участниците, като занапред това става традиция – стартовият пакет включва покана за събитието.

Освен посочените материали в комплекта, ние добавяме множество допълнителни продукти – безплатен бонус от наши спонсори.

* От 2024-та година всеки участник закупува индивидуално своя Стартов пакет, а тези участници, които изберат да изминат маршрута като “Екип 2-ма” или “Екип 4-ма”, се заявяват като екип по време на регистрацията в гр. Видин.

ПЕРСОНАЛНО ДЖЪРСИ

Преходът Дунав Ултра е единственото масово събитие, в което участниците стартират със специално произведени спортни дрехи и аксесоари. Колоездачното Дунав Ултра джърси е обвързано с каузата за популяризиране на региона и е разпознаваем отличаващ се аксесоар за местните хора в населените места по маршрута.

Всички колоездачи с 3 или повече участия в прехода, получават възможност името им да бъде фабрично отпечатано върху колоездачното джърси.

От 2024 г. Дунав Ултра предлага възможност за участие в каузата, с изработка на единични бройки, с включено фабрично отпечатване на фирмено лого върху джърсито.

В този случай цената на Стартовия пакет се умножава по три, а 100% от печалбата се използва за производство и монтаж на Информационно табло Дунав Ултра в слабо населено място по маршрута.

РЕГИСТРАЦИЯ

До официална регистрация за събитието Dunav Ultra: Next Level се допускат лица, навършили 18 години и закупили Стартов пакет. В случай че родители – официални участници (регистрирани) в събитието, стартират прехода със собствени деца – то последните получават Диплома за участие.

След успешно закупуване на Стартов пакет, участниците получават по електронен път линк за попълване на данни – Регистрационна форма.

Регистрационната форма се попълва лично и с цел производство, персонализация и доставка на комплекта лични аксесоари – Дунав Ултра “Адвенчър бокс”.

Желаещите да участват във формация “Екип 2-ма” или “Екип 4-ма” могат да се договорят предварително помежду си и да заявят като “Екип” по време на регистрацията в гр. Видин.

Регистрацията във Видин е на 30.8.2024 г., на място, което ще бъде обявено впоследствие.

*С цел максимална оптимизация на логистика и разходи, взаимопомощ и споделяне на преживяването, Дунав Ултра препоръчва екипно участие.

КОНТРОЛНИ ТОЧКИ и СЕРТИФИКАТ

Контролните точки са промоционални зони, които се обозначават с цел популяризиране на населени места – част от маршрута. Те се организират в различни локации със съдействието на Общините-партньори.

В общия случай Контролните точки се обособяват в централни за населените места зони, но е възможно да има изключения. Контролните точки се маркират с флагове и/или с шатри с емблеми/гербове на общини и надписи на населеното място – домакин.

Целта на участниците е да отбележат със снимка преминаване през Контролните точки, “събирайки” пълен сет от снимки, от всички посочени места.

Снимките се добавят в Мобилно приложение Дунав Ултра и са необходимо условие за издаване на Сертификат.

*В случай на пропуснато отбелязване на Контролна точка и липса на снимка от съответното място, то вместо Сертификат се издава Диплома за участие.

КАТЕГОРИЯ ДО 7 ДНИ

Категорията е с най-много участващи.

 • Колоездачите стартират с цел да изминат успешно дистанцията в рамките до 7 дни след старта във Видин.
 • В тази категория могат да вземат участие колоездачи в дисциплини: Индивидуално, Екип 2-ма, Екип 4-ма.
 • Заявка за участие в екип се вписва по време на регистрацията в гр. Видин.
 • В тази категория няма ограничения за ползването на техническа или логистична подпомагаща организация
 • За успешно издаване на Сертификат – участниците следва да валидират преминаването си през всички обявени Контролни точки със собствена снимка тип селфи. Снимката се добавя в Мобилно приложение Dunav Ultra.
 • Физически Сертификати се издават в с. Дуранкулак на посочени предварително дати ( в случая – на 7-мия ден след старта)
 • В случай, че участници в тази категория не успеят да достигнат до крайната точка в срока на заявената категория – то Сертификат се издава за следващата поред категория.
 • Участници, които достигнат крайната точка след 7-мия ден, получават Сертификат единствено по електронен път.
 • Участието в екип задължава предизвикателството да бъде изпълнено от всички членове на екипа – заедно. Ако член на екипа не премине през всички Контролни точки, тогава останалите завършили участници/участник получават вместо Сертификат – Диплома за участие.

* За изминаване на маршрута в тази категория Дунав Ултра препоръчва общ предварителен физически преглед и медицинска застраховка. За участие в категорията, по време на регистрацията се подписва декларация за освобождаване от отговорност.

КАТЕГОРИЯ ДО 5 ДНИ

Втората по брой участващи категория.

 • Колоездачите стартират с цел да изминат успешно дистанцията в рамките до 5 дни след старта във Видин.
 • В тази категория могат да вземат участие колоездачи в дисциплини: Индивидуално, Екип 2-ма, Екип 4-ма.
 • Заявка за участие в екип се вписва по време на регистрацията в гр. Видин.
 • В тази категория няма ограничения за ползването на техническа или логистична подпомагаща организация.
 • За успешно издаване на Сертификат – участниците следва да валидират преминаването си през всички обявени Контролни точки със собствена снимка тип селфи. Снимката се добавя в Мобилно приложение Dunav Ultra.
 • В случай, че участници в тази категория не успеят да достигнат до крайната точка в срока на заявената категория – то Сертификат се издава за следващата поред категория.
 • Физически Сертификати се издават в с. Дуранкулак на посочени предварително дати (в случая на 5-тия и 7-мия ден след старта)
 • Участници, които достигнат крайната точка след 7-мия ден, получават Сертификат единствено по електронен път.
 • Участието в екип задължава предизвикателството да бъде изпълнено от всички членове на екипа – заедно. Ако член на екипа не премине през всички Контролни точки, тогава останалите завършили участници/участник получават вместо Сертификат – Диплома за участие.

*За участие в тази категория Дунав Ултра препоръчва общ предварителен физически преглед и медицинска застраховка. За участие в категорията, по време на регистрацията се подписва декларация за освобождаване от отговорност.

КАТЕГОРИЯ ДО 48 ЧАСА

Тук стартират суператлетите, а движението на колоездачите се проследява с GPS устройства.

 • В категорията могат да се регистрират за участие колоездачи в дисциплини: Индивидуално, Екип 2-ма, Екип 4-ма.
 • Всички индивидуални участници стартират с GPS предавателни устройства. За екипите предавателят се носи от Капитана на екипа. Наем на устройствата се заплаща допълнително, информация за което ще предоставим впоследствие.
 • Всички участници следва за преминат през предварително посочени локации – Контролни точки, които са разположени в различни населени места по маршрута.
 • Всички участници валидират преминаването си през Контролна точка със снимка. Снимките се добавят в Мобилно приложение Dunav Ultra, или се предоставят за преглед на оторизирано лице в с. Дуранкулак.
 • Участието във формация “Екип” задължава предизвикателството да бъде изпълнено от всички членове на екипа – заедно. Ако член на екипа не премине през всички Контролни точки, тогава останалите завършили участници/участник получават вместо Сертификат – Диплома за участие.

ВАЖНО! Всички участници следва да направят минимум един дълъг стоп от 4:00:00 часа, в рамките преди изтичане на първите 24 часа след старта. Това означава, че стоп-ът следва да се планира не по-късно от 20 часа след старта.

*Категорията изисква задълбочена физическа и психическа подготовка. Дунав Ултра препоръчва общ предварителен физически преглед, задължителна медицинска застраховка. За участие в категорията, по време на регистрацията се подписва декларация за освобождаване от отговорност.

“С ПОДКРЕПА” ИЛИ “БЕЗ ПОДКРЕПА”

От 2024 г, в тази категорията се въвеждат две подкатегории – “с подкрепа” и “без подкрепа”.

С подкрепа:

 • Участниците/екипите могат да ползват пълна външна логистична подкрепа в т.ч.: собствен съпорт автомобил, резервни велосипеди, резервни части, храна, транспорт на багаж и др.
 • Допуска се включване на до два “пейсъра” – колоездачи, които могат да спомагат за поддържане на темпото, като всеки от пейсърите може да участва единствено в рамките преди или след дългия 4-часов стоп.
 • Не се допуска един и същи “пейсър” да колоезди и преди, и след стоп-а.

Без подкрепа:

 • Участниците/екипите стартират без организирана логистична подкрепа в т.ч.: без право да използват съпорт автомобил, не се допуска използване на резервен велосипед, не се допуска външен транспорт на багаж, не се допуска участие на “колоездачи-пейсъри”.
 • Всички участници в категорията стартират заедно минимум един час преди масовия старт на участниците в събитието.
 • Колоездачите, които ще преминават маршрута “без подкрепа” следва да колоездят в група до 30 минути след старта. Впоследствие участниците “без подкрепа”, следва да се разделят и да колоездят поотделно, т.е. без да формират група, освен в случаите , че са регистрирани в дисциплини Екип 2-ма или Екип 4-ма. (За колоездене в група се определя колоездене на двама или повече колоездачи заедно)
 • Колоездачи, които се регистрират “с подкрепа” могат да колоездят в група с други колоездачи от същата подкатегория.

*Колоездачите “с подкрепа” и “без подкрепа” се отбелязват на GPS картата за проследяване “на живо”.

СЕРТИФИКАТ

 • Всички участници/екипи, които достигнат до крайната точка на маршрута в рамките до 48 часа и спазят посочените условия, получават Сертификат. В сертификата се вписва – Завършил успешно “До 48 часа”.
 • Участници, които не успеят да достигнат до крайната точка в рамките до 48 часа, но са спазили посочените условия и завършат успешно – получават Сертификат в следващата поред категория – “До 5 дни”. В сертификата се вписва – Завършил успешно “До 5 дни”.
 • Участници, които завършат успешно, но не са спазили посочените условия – не получават Сертификат – в този случай получават Диплома за участие.

ВРЕМЕ и ЗАПИС

 • Единствено участници/екипи, достигнали най-бързо до крайната точка в една от двете поддисциплини “с подкрепа”, “без подкрепа”, получават възможност времето им да бъде вписано в Сертификата – това може да бъде само един от трите варианта: Индивидуален участник, Екип 2-ма или Екип 4-ма.
 • В случай, че участник/екип, достигнал най-бързо до крайната точка, има пропуснати преминавания през Контролна точка – то времето не се приема за валидно и не се издава Сертификат. В този случай, за най-бързо време в изданието се зачита това на следващия участник/екип, изпълнил коректно условията. Участникът или екипът направил пропуска, получава Диплома за участие.

*Пълен GPS запис от колоезденето остава видим за публичен достъп и преглед в платформата, която доставя услугата.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФЕЪРПЛЕЙ

 • Изминаването на маршрута Дунав Ултра не е състезание, в него не се обявява класиране и няма награден фонд.
 • Преходът е лично предизвикателство и кампания с цел популяризиране на над 110 населени места, откъдето маршрутът Дунав Ултра преминава. Участие в предизвикателството е благородна кауза, а феърплеят е част от каузата!
 • По време на регистрацията във Видин, всички участници в категория “До 48 часа” подписват саморъчно “Декларация за Феърплей”, като със собствения си подпис, гарантират, че ще спазват и няма да нарушават посочените условия.
 • Гаранция за изпълнението на условията, се счита подписаната “Декларация за Феърплей” и презумпцията за честна игра от страна на участниците.
 • Дунав Ултра не поема отговорност по никакъв начин да следи изпълнението на условията, освен да достави услуга за GPS проследяване и оторизирано лице, което да проследява дистанционно функционирането на услугата.

*В случай на представено явно доказателство от участници или такова от трета страна, че феърплеят е умишлено нарушен, с цел да повлияе на резултата – то Дунав Ултра си запазва правото да преразгледа участието на посочения участник/екип, и да вземе аргументирано решение да не издава Сертификат.

КАТЕГОРИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 7 ДНИ

Предизвикателството е успешно изминаване на маршрута в рамките до 10 дни.

 • Участниците в тази категория не носят GPS предаватели.
 • Позволено е ползване на собствени съпорт автомобили както и пълна подкрепа, техническа или логистична организация.
 • За успешно издаване на Сертификат – участниците следва да валидират преминаването си през всички обявени Контролни точки със собствена снимка тип селфи. Снимката се добавя в Мобилно приложение Dunav Ultra.
 • Участници, които достигнат крайната точка след 7-мия ден след старта, получават сертификат единствено по електронен път.
 • Участници, които не представят снимки от всички Контролни точки – не получават Сертификат – в този случай те получават Диплома за участие.

* За участие в тази категория Дунав Ултра препоръчва общ предварителен физически преглед и медицинска застраховка. За участие в категорията, по време на регистрацията във Видин, се подписва декларация за освобождаване от отговорност.

КАУЗА

Каузата на събитието и прехода Дунав Ултра е популяризиране на над 110 населени места по поречието на река Дунав и Добруджа, откъдето маршрутът преминава.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ЗАТВОРЕНА

Списък регистрирани участници

1. Kristian Mladenov (Bulgaria)
2. Georgi Raev (Bulgaria)
3. Svetoslav Koichev (Bulgaria)
4. Ivan Dimitrov (Bulgaria)
5. Tzvetan Tzanev (Bulgaria)
6. Petyo Nikolov (Bulgaria)
7. Victor Kovachev (Bulgaria)
8. Emilian Nedyalkov (Bulgaria)
9. Borislav Bogdanov (Bulgaria)
10. Yavor Yakovliev (Bulgaria)
11. Dragomir Radulov (Bulgaria)
12. Panait Dorel (Romania)
13. Ana Stefan Bogdan (Romania)
14. Мirchea Zainea (Romania)
15. Nedko Hristov (Bulgaria)
16. Cosmin Bobosea (Romania)
17. Stefan Zlatkov (Bulgaria)
18. Luchian Chira (Romania)
19. Radu Matei (Romania)
20. Bogdan Stefan (Romania)
21. Mihai Persinaru (Romania)
22. Evelin Evlogiev (Bulgaria)
23. Bogdan Grigoras (Romania)
24. Iulian Ene (dns) (Romania)
25. Carolin Radulescu (dns) (Romania)
26. Radu Retezeanu (Romania)
27. Laurentiu Apostolescu (Romania)
28. Martin Gekov (Bulgaria)
29. Constantin Cristian Ioan (Romania)
30. Filip Puicea (Romania)
31. Oana Mihaela Trif (Romania)
32. Tiberiu Silviu Savu (Romania)
33. Plamen Kornazov (Bulgaria)
34. Sorin Glonteanu (Romania)
35. Cristian Manaila (Romania)
36. Irina Vele (Romania)
37. Sorin Dragomir (Romania)
38. Lachezar Mitkov (dns) (Bulgaria)
39. Daniela Vasileva (Bulgaria)
40. Mariela Vasileva (Bulgaria)
41. Daniel Dimitrov (Bulgaria)
42. Nona Trifonova* (Bulgaria)
43. Eleonora Ivanova (Bulgaria)
44. Аsen Dermendzhiev (Bulgaria)
45. Angel Bonev (dns) (Bulgaria)
46. Katerina Dotseva (Bulgaria)
47. Georgi Hristonov (Bulgaria)
48. Florin Chiritescu (Romania)
49. Radu Spiroiu (Romania)
50. Ilie Pleșculesei (Romania)
51. Denisa Diaconu (Romania)
52. Daniel Florea (Romania)
53. Marius Togan (Romania)
54. MIhaela Adriana Stefanescu (Romania)
55. Ionela Voroneanu (Romania)
56. Nigel Morgan (United Kingdom)
57. Alina Hritcu (Romania)
58. Marana Komitska (Bulgaria)
59. Alexander Parvanov (Bulgaria)
60. Lazar Menov (Bulgaria)
61. Stoyan Mishkov (Bulgaria)
62. Milen Shishmanov (Bulgaria)
63. Maria Horozova (Bulgaria)
64. Antoaneta Momchilova (Bulgaria)
65. Vasil Ivanov (Bulgaria)
66. Mihai Cimpeanu (Romania)
67. Stefan Pashov (Bulgaria)
68. Ivan Nachkov (dns) (Bulgaria)
69. Genadiy Vorobyov (Bulgaria)
70. Danut Puricescu (Romania)
71. Toshko Aleksandrov (Bulgaria)
72. Dmytro Serhiiev (Ukraine)
73. Vladimir Lazov (Bulgaria)
74. Ilian Iliev (Bulgaria)
75. Plamen Nankov (Bulgaria)
76. Bozhidar Hristov (Bulgaria)
77. David Garland (USA)
78. Boil Marinov (Bulgaria)
79. Denislav Velkov (Bulgaria)
80. Stanislav Chuvitev (Bulgaria)
81. Petar Lipovanov (Bulgaria)
82. Kalina Kamenova (Bulgaria)
83. Dilian Dimov (Bulgaria)
84. Dmytro Bocharov (Ukraine)
85. Viorel Dobre (Romania)
86. Аlexander Panayotov (Bulgaria)
87. Petar Deanov (Bulgaria)
88. Veselin Valov (Bulgaria)
89. Tzetomir Gyurov (Bulgaria)
90. Antony Lozanov (Bulgaria)
91. Iliya Trendafilov (Bulgaria)
92. Nikolai Sabev (Bulgaria)
93. Eduard Dubatolkin (Ukraine)
94. Dimitar Dinchev (Bulgaria)