Сезон 2020-2021

ДУНАВ УЛТРА
100-те ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

За 100-те забележителности

През 2018 г. Дунав Ултра за първи път публикува списък на 100-те най-емблематични за маршрута забележителности, представящи идентичността на нашето уникално по рода си приключение .

Списъкът се актуализира ежегодно на 2-ри април.

Храна и напитки

От мамалига и просеник – до кайсиева ракия с рибена чорба. Традиционни ястия, характерни гозби и емблематични напитки, характерни за региона, откъдето преминава маршрутът.

Животински свят

Хоризонти, безкрайни ливади, трудно проходима растителност и диви места. Екзотичният свят по поречието на Дунава до Черно море. Влажни зони, острови, притоци, блата, птици, животни, риби и растения.

Исторически места

Най-интересните археологически обекти, крепости, скални манастири, светилища, музеи и обекти от древната и модерна истории на България.

Традиции и фолклор

Колоритът на региона чрез неговите традиции, празници, религиозни и езически обичаи, цветове и костюми.

100-ТЕ ДУНАВ УЛТРА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

СЕЛЕКЦИЯ 2021-2022

1. Централен площад с. Куделин – начална точка на маршрута Дунав Ултра
2. 840-и речен километър, с. Връв
3. Дунавският плаж, с. Ново село
4. „Златен” плаж Кошава, с. Кошава
5. Традиционни влашки къщи, с. Кутово, с. Антимово, с. Покрайна
6. Мост Нова Европа
7. Църква „Св. Троица“, с. Капитановци
8. Средновековна крепост „Баба Вида“, гр. Видин
9. Видински капии, гр. Видин
10. Джамия с библиотека на Осман Пазвантоглу, гр. Видин
11. Музей „Кръстатата казарма“, гр. Видин
12. Синагога, гр. Видин
13. Лисиците – бронзови фигури в Дунавския парк, гр. Видин
14. Театралната завеса (худ. Адолф Квап), гр. Лом
15. Пивоварна Ломско пиво, гр. Лом
16. Червената къща, гр. Лом
17. Аспарухов вал
18. Кораб „Радецки“ и мемориал „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
19. Местност „Камъка“, гр. Оряхово
20. Къща музей и площад „Дико Илиев”, гр. Оряхово
21. Остров Есперанто, гр. Оряхово
22. Чешма Лесковец, с. Лесковец
23. Речно пристанище Остров, с. Остров
24. Местност „На валяка“, с. Долни Вадин
25. Римски град Улпия Ескус, с. Гиген
26. Панорама към Дунава, с. Сомовит
27. Чешма „Елия“, гр. Никопол
28. Средновековен храм „Св. апостоли Петър и Павел“, гр. Никопол
29. Скален манастир „Св. Стефан“, гр. Никопол
30. Антична митница „Димум“, гр. Белене
31. Мемориал Втори обект, гр. Белене
32. Остров Персин, гр. Белене
33. Часовникова кула, гр. Свищов
34. Къща музей „Алеко Константинов“, гр. Свищов
35. Църква „Св. Троица“, гр. Свищов
36. Античен град Нове, гр. Свищов
37. Паметник на В. И. Ленин, с. Новград
38. Меандрите на река Янтра; с. Новград – с. Беляново – с. Белцов
39. Въжен мост Беляново, с. Беляново
40. Остров Батин, с. Батин
41. Местност „Стълпище“, с. Мечка
42. Тракийско съкровище, гр. Борово
43. Къща музей и паметник на Филип Тотю, гр. Две могили
44. Пещера „Орлова чука”, Две могили
45. Средновековна крепост „Червен“, с. Червен
46. Ивановски скални църкви, с. Иваново
47. Басарбовски скален манастир, с. Басарбово
48. Доходно здание, гр. Русе
49. Пантеон на възрожденците, гр. Русе
50. Мемориал „Свобода“, гр. Русе
51. Археологически обект„Сексагинта Приста“, гр. Русе
52. Църква „Св. Троица“, гр. Русе
53. Архитектурните орнаменти в центъра на Русе, гр. Русе
54. Екомузей с аквариум, гр. Русе
55. Защитена местност „Ряхово-Калимок- Бръшлен”
56. Торпеден катер Проект 123К, гр. Тутракан
57. Музей Дунавски риболов и лодкостроене, гр. Тутракан
58. Тутраканска епопея – костница и музей, гр. Тутракан
59. Рибарска махала, гр. Тутракан
60. Паметник на Таньо Войвода, с. Пожарево
61. Блато Малък Преславец, с. Малък Преславец
62. Речно пристанище „Попина“, с. Попина
63. Рибарско селище, с. Ветрен
64. Биосферен парк „Сребърна“, с. Сребърна
65. Крепост „Меджиди Табия”, гр. Силистра
66. Вековно дърво „Старият дъб“, гр. Силистра
67. Римска гробница, гр. Силистра
68. Регионален исторически музей, гр. Силистра
69. Археологически комплекс „Дуросторум/Дръстър“, гр. Силистра
70. Историческа чешма Кайнарджа, с. Кайнарджа
71. Тракийско светилище „Баджалията“, с. Стрелково
72. Добруджански носии от Алфатар
73. Скални манастири „Шан Кая“, с. Оногур
74. Етнографски комплекс „Старият Добрич“, гр. Добрич
75. Паметник на Аспарух, гр. Добрич
76. Вятърен парк Кардам
77. Западна табела на с. Дуранкулак – крайна точка на маршрута Дунав Ултра
78. Плажовете на Дуранкулак до к-г Космос
79. Дуранкулашко езеро
80. Шабленски фар

И ОЩЕ…

81. Рибена чорба
82. Саламура
83. Мамалига
84. Просеник
85. Динен маджун
86. Добруджанска питка
87. Дунавско вино
88. Кайсиева ракия
89. Черноморски сафрид
90. Сом
91. Моруна
92. Фазан
93. Пчелояд
94. Щъркел
95. Корморан
96. Чапла
97. Пеликан
98. Чакал
99. Водна лилия
100. Върба

 КАМПАНИЯ
„100-те Дунав Ултра забележителности“

Една инициатива на „Дунав Ултра“

КАУЗА
Популяризиране на 107 български населени места,
през/покрай които преминава веломаршрутът „Дунав Ултра“

МОТО
ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ДУНАВ

ЗА ПАРТНЬОРСТВА
info@dunavultra.com
+359888251550

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Всички населени места през/покрай които минава веломаршрутът “Дунав Ултра”: с. Куделин, с. Връв, с. Ново село, с. Флорентин, с. Ясен, с. Неговановци, с. Капитановци, с. Гомотарци, с. Кошава, с. Сланотрън, с. Кутово, с. Антимово, с. Покрайна, гр. Видин гр. Дунавци, с. Цар Симеоново, с. Ботево, с. Арчар, с. Добри дол, с. Сливата, с. Орсоя, гр. Лом, с. Ковачица, с. Горни Цибър, гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, гр. Мизия, с. Сараево, гр. Оряхово, с. Лесковец, с. Остров, с. Горни Вадин, с. Долни Вадин, с. Крушовене, с. Байкал, с. Гиген, с. Загражден, с. Дъбован, с. Брест, гр. Гулянци, с. Милковица, с. Долни Вит, с. Сомовит, с. Черковица, гр. Никопол, с. Драгаш войвода, с. Въбел, с. Любеново, с. Лозица, с. Бяла вода, с. Деков, гр. Белене, площадка АЕЦ Белене, с. Ореш, гр. Свищов, с. Вардим, с. Джулюница, с. Новград, с. Ценово, с. Обретеник, гр. Две Могили, с. Кривина, с. Батин, с. Мечка, с. Иваново, с. Басарбово, гр. Русе, гр. Мартен, с. Сандрово, гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Нова Черна, гр. Тутракан, с. Пожарево, с. Дунавец, с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, с. Гарван, с. Попина, с. Ветрен, с. Търновци, с. Богданци, с. Зафирово, с. Коларово, с. Сребърна, с. Айдемир, гр. Силистра, с. Калипетрово, с. Кайнарджа, с. Богорово, с. Войново, с. Стрелково, с. Средище, с. Коларци, с. Оногур, с. Телеригиг, с. Ефрейтор Бакалово, с. Крушари, с. Овчарово, с. Паскалево, с. Хитово, с. Карапелит, гр. Добрич, с. Стефан Караджа, гр. Генерал Тошево, с. Кардам, с. Чернооково, с. Спасово, с. Бежаново, с. Захари Стояново, с. Стаевци, с. Дуранкулак.

“100-те Дунав Ултра забележителности” e специална селекция на места и обекти свързани с идентичността на маршрута “Дунав Ултра”.
Списъкът се обновява ежегодно, и се публикува на 2-ри април.