Дунав Ултра представя Природен парк “Персина”

В края на XIX в. Османската империя създава Дунавски вилает с център Русчук (днес град Русе). Огромната административно-териториална единица обхваща региона от Видин, Никопол и Силистра до Тулча и Сулина ( днес в Румъния). Управителят на вилаета – реформаторът Мидхат паша – имал амбиции да превърне Русчук в перлата на Империята по Дунав. Тук били разположени всички представителни европейски мисии.

Бурното икономическо и културно развитие на Русе продължава и след Освобождението. Разположението на града с излаз на Дунав е ключово за региона, а директната плавателна връзка с Виена оказва силно позитивно влияние за разцвета му във всяко отношение.
Инвестиционните възможности намират реализация в строителството на множество сгради – фамилни къщи, складове, магазини, банки и адвокатски кантори.

Архитектурата им следва най-актуалните тенденции на строителството и модата, идващи от Австрия и Унгария.
През 1897 г. в Русе е открита фирмата “П. Гавалс – Л. Миритис & Сие. – първа скулптурна ателиера”. В края на XIX и началото на XX в. центърът на Русе е истинско бижу, превръщайки се в красив и модерен западноевропейски град.

Политическата и социално-икономическата конюнктура през годините променят устрема на Русе и неговото международно значениe, а обликът в периферията на града се видоизменя, предвид новите социалистически хоризонти. Но специфичната архитектура в центъра продължава да носи духа на аристократизма и будното съзнание от началото на XX-ти век.

Архитектурната орнаментика по фасадите на ул. “Александровска”, ул. “Княжеска”, ул. “Славянска”, пл. “Княз Александър Батенберг” е красноречиво доказателство за високата естетика, завладяла в миналото духа на жителите на крайдунавския град. От фризове и колони на емблематични реставрирани или полуизоставени днес високи етажи на сгради, ни наблюдават мълчаливо човешки силуети, флорални мотиви и митични фигури, които са неразделна част от уникалната атмосфера на Русе.

Затова архитектурните орнаменти в централната част на град Русе са сред най-интересните обекти – част от идентичността на маршрута Дунав Ултра. Заради високата си художествена и историческа стойност те са включени в списъка на “100-те Дунав Ултра забележителности“.

На територията на Република България е регламентирано действието на 11 природни парка като маршрутът Дунав Ултра преминава през или в близост два от тях – Природен парк „Персина“ и Природен парк „Русенски Лом“. Първият обаче остава единствената по рода си защитена територия от типа „природен парк“, по поречието на река Дунав в България, което го прави уникален за страната природен обект.

Природен парк “Персина” е уникален природен резерват, сн. Дунав Ултра

Площта на парка обхваща 21618  ха. – ареал по суша, вода и острови, разположени в териториалните граници на три общини – Никопол, Белене и Свищов. В територията влиза най-голямото по площ „Рамсарско място” (влажна зона) – Комплекс Беленски острови, както и най-големият дунавски остров по поречието на река Дунав у нас о. Персин (о. Белене), последният даващ и името на парка.

Акваторията включва Никополска островна група и Комплекс Беленски острови, сн. Дунав Ултра

Значимостта на територията и нейната защита – част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, са сред определящите фактори за опазване на богатото биоразнообразие в региона в частност, и по поречието на река Дунав в България – в цялост.

Залез в Природен парк “Персина, сн. Дунав Ултра

Когато описваме „Персина“ като парк, не бива да прилагаме познатите от градската среда понятия за подобен вид територии. Тук няма да видим асфалтирани алеи с пейки, колички с пуканки или захарен памук. Територията е дива, максимално запазена в естествената си среда, и с изключително богато биоразнообразие – специален дом на микроорганизми и безгръбначни, растения, земноводни, влечуги, риби, птици и бозайници.

Поглед към о. Магареца, сн. Дунав Ултра 

Паркът разполага с административна дирекция, която се намира в град Белене, а благодарение на съвместните дейности с природозащитни организации и институции, екологичното състояние на различни видове през последните години е в положителен прогрес.

Властелинът на парка  – морски орел, сн. Свилен Чешмеджиев БДЗП

Регистрираните растителни видове варират от разновидности на тополи и върби – до защитени видове като блатното кокиче или жълта и бяла водна роза. На територията на парка са регистрирани над 1100 животински вида от типа зоопланктон, безгръбначни, охлюви, миди и др.

Никопско плато, сн. Дунав Ултра

Различни земноводни, влечуги и риби допълват обитателите на тази микровселена, която съществува в симбиоза и пряка зависимост. Разбира се, птиците са най-голямата атракция и богатство на природния парк, броят им  надвишава 230 вида.

Гнезда на брегови лястовици, сн. Дунав Ултра

Сред представителите на птичия свят има такива както с по-широка популярност, така и световно застрашени видове – червеногуша гъска, малка белочела гъска, голям креслив орел, кафявоглава потапница и др.

Джунглите на Дунав – диви и красиви, сн. Дунав Ултра

В периметър и по островите в парка гнездят различни видове чапли, блестящ ибис, лопатарка, голям и малък корморан, рибарки, черен щъркел и др. Сред големите атракции са и няколко двойки от вида морски орел. Една от емблемите на Природния парк са къдроглавите пеликани, които гнездят в района от 2016 г. насам.

Червеноврат гмурец, сн. Свилен Чешмеджиев БДЗП

Паркът представлява туристическа атракция най-вече като едно от най-интересните орнитологични места в България, както и за уникални разходки с рибарски лодки, които се практикуват в района на Никопол и Белене. Разходките с лодки предлагат прекосяване на реката и спирка на див дунавски остров, което е изключителна емоция и атракция, особено в днешните „дигитални“ дни.

Велосипеден “адвенчър” с е-байк в близост местност ХТК, сн. Дунав Ултра

Най-популярният от всички острови безспорно е най-големият български остров на река Дунав – о. Персин, до който има изградена сухопътна връзка с постоянно разположен понтонен мост. Условно казано, в средата на острова се намира група от блата – т.нар. „Персински блата”, където изобилства от биоразнообразие, а през последните години и благодарение на специални грижи, успешно се възстановява гнезденето на къдроглав пеликан.

Къдроглави пеликани, сн. Свилен Чешмеджиев БДЗП

Дълбоко навътре в острова (около 6 км) се намират и останки от бившия концлагер „Белене“ и сгради, използвани по време на т.нар. „възродителен“ процес – едни от „най-злокобните“ периоди в модерната история на България.

Зона Мемориал 2-ри обект, сн. Дунав Ултра

Днес на остров Персин в метафорична симбиоза „съжителстват“ действащ затвор, поддържана среда с изключително биоразнообразие и мемориал в памет на жертвите на комунизма – Мемориал 2-ри обект.

Карта на уникалното велосипедно приключение “Персина на велосипед” Белене-Никопол-Белене, сн. Дунав Ултра

Достъпът до острова е контролиран, но той остава възможен за групови посещения, както за беседи с наблюдения на птици – така и за посещение до мемориала с екскурзовод. Ежегодно няколко хиляди души посещават това уникално място.

В земищата на Никопол и Белене е изключително интересно за приключение с велосипед и обхождане на Никополското плато, местност Скална църква, местност ХТК, защитена местност „Кайкуша“ и др. От 2023 г. се провежда и „мултиадвенчър“  уикенд „Персина на велосипед“ – с 55 км. колоездачна „хоби“ обиколка, комбинирано с различни преживявания вкл.  обиколки с рибарски лодки, каяци, наблюдения на птици и др.

Природен парк „Персина“ е част от представителната селекция „100-те Дунав Ултра забележителности“, представящи идентичността на нашия маршрут.

Виж списъка на всички 100 забележителности ТУК >>

Мобилно приложение Dunav Ultra

Свали безплатно за Android или iPhone. Официален пътеводител за маршрута Дунав Ултра.