Дунав Ултра: Гладни за скорост

На 11.07.2015 г., двама колоездачи стартират в опит да преодолеят успешно 682-километровия веломаршрут “Дунав Ултра” (впоследствие дължината му нараства до 732 км) в рамките до 48 часа – Борис Бегъмов и Петър Златков.
Тяхното начинание се усложнява от факта, че планират да изминат дистанцията с велосипеди без предавки.
Предизвикателството носи името Дунав Ултра 2: Гладни за скорост и има за кауза да популяризира населените места по поречието на река Дунав в България и трансконтиненталния веломаршрут Евровело 6.
Двамата колоездачи успяват да финишират успешно, записвайки време от 44:40:00 часа. Кампанията намира широк отзвук в Интернет като “Едно щуро Фейсбук риалити”.

Фотографи: Анастас Търпанов
Дунав Ултра: Всички права запазени

дунав ултра

Дунав Ултра: Hungry for Speed 2015
Официална Дунав Ултра продукция

X