ВЕЛОМАРШРУТ N1 В БЪЛГАРИЯ

ЗА МАРШРУТА

Дунав Ултра е най-дългият туристически веломаршрут в България. С обща дължина от 740 км, той преминава в близост северната граница на страната, свързвайки най-северозападното и най-североизточното населени места – селата Куделин и Дуранкулак. В участъка Брегово-Силистра траекторията на Дунав Ултра припокрива трансконтиненталния маршрут Евровело 6.

ОРГАНИЗИРАЙ САМ

Маршрутът може да се измине самостоятелно или в група, наведнъж или на  малки части. За по-добра логистична организация на приключението, разделихме 740-те километра на общо 14 етапа – така маршрутът може да се изминава и на отделни части – всяка в различни периоди на годината. Някои от етапите предлагат 2 варианта за преминаване – Класическо и Приключенско. Преминавайки по маршрута можеш да се сдобиеш със Сертификат – как може да стане това – ТУК.

НАШАТА КАУЗА

Неизменно от създаването до момента, каузата на Дунав Ултра е да популяризира близо 120 български села и градове, през или в близост до които преминава нашият маршрут.
Представянето на маршрута като атрактивна дестинация за велотуризъм е наша мисия и цел. За популяризирането му ежегодно организираме международно събитие, в което участие взимат колоездачи от България, Румъния и други страни.

 ЗА МАРШРУТА

Обща информация

Веломаршрут Дунав Ултра е създаден като лично предизвикателство на трима аматьори колоездачи, поставили си за цел да изминат разстоянието в близост северната граница на България за под 48 часа с велосипед. В три последователни години лидерът на проекта Борис Бегъмов създава, организира и участва лично в екстремни събития по маршрута с кауза популяризирането на региона по поречието на река Дунав и Добруджа. След 2016 г. Бегъмов се отдава на дейността да надгражда Дунав Ултра като най-популярен туристически веломаршрут на Балканите.

Класическо и Приключенско

Маршрутът може да се измине по два начина (два различни трак-а) – Приключенски и Класически. Класическото преминаване е най-подходящо за преминаване със стандартен шосеен велосипед – тук понякога се отдалечаваме от р. Дунав, но навсякъде има положена изкуствена настилка. Приключенската версия включва преминаване през някои второстепенни пътища, горски и черни пътища и/или такива без положена изкуствена настилка. Приключенското преминаване изисква по-специфична нагласа, умения, време и екипировка – този вид преживяване представя още по-дълбоко потапяне в региона по поречието на река Дунав и Добруджа в България.

Етапи

За по-удобно планиране, разделихме маршрута на общо 14 Eтапа. Осем от етапите предлагат Приключенски вариант. Всеки Eтап завършва в населено място с необходимата за подобно преживяване базисна логистична и туристическа среда. Най-дългият Eтап е Силистра – Добрич 102 км, а най-късият такъв е Приключенската версия на Eтапа Никопол – Белене 28 км. Подробна информация за всички Eтапи може да се види в Мобилно приложение Дунав Ултра (Свали за Аndroid, Свали за iPhone).

Природа

Маршрутът преминава през мащабен географски ареал: притоци на Дунав, защитени зони, природни паркове, резервати, езера, заблатени местности и земеделски площи. Срещата с природата по поречието на Дунав и Добруджа в подходящия сезон е екзотично и незабравимо преживяване. Флората и фауната предлагат специфично и богато разнообразие, а сред най-интересните места са: Природен парк “Персина”, Биосферен парк “Сребърна”, защитена зона “Калимок-Бръшлен”, устията на реките Тимок, Искър, Осъм, Янтра и Черни Лом, блатото до с. Малък Преславец, каньонът Сухата река и Дуранкулашко езеро.

Кулинария

Регионът предлага специфична кухня, в чиято основа са специфичните земни и речни блага.
Тук риболовът е ежедневие, а рибената чорба е бранд. Най-често рибата се предлага пържена, като в общия случай това е сом, шаран, амур, толстолоб, бяла риба или уклей. Влиянието на влашката кухня е силно – различни видове сарми (сармале), качамак (мамалига),  джумерки (жумър), саламура присъстват в традиционните менюта. През лятото навсякъде виреят плодоносни овошки, лозя и зеленчуци, а в Добруджа изобилства от кайсии, праскови, сливи, пъпеши, дини и др. В Силистренско и Добричко може да се опита динен маджун, а по Черноморието – пресен сафрид и карагьоз.
Кайсиевата ракия се приема за елексир, а домашното вино е неизменна част от бита на местните хора.

100-те Дунав Ултра забележителности

През 2018 г. за първи път обявихме списък на “100-те Дунав Ултра забележителности”.  Специалната селекция обединява: културно-исторически обекти, крепости, археологически места, храмове, музеи, природни феномени, животни, птици и храна – всички те, представят идентичността на маршрута Дунав Ултра. Списъкът се актуализира ежегодно, подробна информация за всеки обект е включена в Мобилно приложение Дунав Ултра (за Android и iPhone).

Сертификат

От 2021 г. за първи път въведохме издаване на Сертификат за всеки изминал маршрута Дунав Ултра в рамките на летния сезон. Да се сдобие със Сертификат може всеки, който удостовери преминаване през предварително обявени Контролни точки по маршрута. Удостоверяването става с Персонална Дунав Ултра ID карта, която дава и възможност за ползване на специални отстъпки на някои места. Картата е част от комплекта Приключение Дунав Ултра, който се предлага тук.
Всички, сдобили се със Сертификат в рамките на календарната година, автоматично участват в нашата ежегодна лотария с поощрителни награди.

ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЕТО

Пътешестването по маршрута Дунав Ултра с велосипед е уникално по рода си преживяване без аналог в тази част на континента.

Богатата история на региона, неговите традиции, забележителности, специфична природа и бурните социално-икономически процеси през вековете дефинират идентичността на един различен свят – нарекохме го Светът на Дунав Ултра.

Преоткриването на този свят представя неповторимото приключение Дунав Ултра.

Борис Бегъмов

Дунав Ултра, основател

“Пътуването по маршрута Дунав Ултра е както предизвикателство и приключение, така и философско завръщане, дълбоко в корените на нашата собствена същност.”

НАЙ-ИНТЕРЕСНИТЕ МЕСТА

100-те Дунав Ултра забележителности

За да направим приключението още по-вълнуващо, проучихме региона и избрахме неговите най-емблематични места и обекти.

“100-те Дунав Ултра забележителности” ще ви срещнат с природни феномени, исторически местности, светилища, археологически обекти, диви животни, екзотични птици, традиционна храна и популярни за региона места.

Подробно описание на забележителностите – в Мобилно приложение Dunav Ultra за Android и iPhone.

dunav ultra app screens

Дунава, реката

Едно незабравимо пътешествие в пространство и време…

ФОТО

Потопи се в Светът на Дунав Ултра и разгледай наши снимки, посветени на реката и маршрута.

СВЕТЪТ НА ДУНАВ УЛТРА

Copyright © Dunav Ultra

СПЕЦИАЛНО ЗА ТЕБСЕРТИФИКАТ

От 2021 г. всеки, изминал маршрута в рамките на календарната година, има възможност да се сдобие със СЕРТИФИКАТ.
Небходимо условие за издаване на СЕРТИФИКАТ е притежанието на Персонална Дунав Ултра ID карта и успешно отбелязване с нея на предварително дефинирани от нас Контролни точки. 
Персонална Дунав Ултра ID карта е част от комплекта Приключение Дунав Ултра, който може да се закупи тук.
Всеки, който се сдобие със СЕРТИФИКАТ в рамките на календарната година, автоматично е включен в ежегодната ни игра с поощрителни награди.

ИНОВАЦИЯ НА ГОДИНАТА В ТУРИЗМА

През 2017 г. маршрутът Дунав Ултра е носител на Голямата награда “Иновация на годината в туризма” в Годишните награди на Министерство на туризма.

Всички населени места, през (покрай) които минава маршрутът Дунав Ултра

с. Куделин, с. Връв, с. Ново село, с. Флорентин, с. Ясен, с. Неговановци, с. Капитановци, с. Гомотарци, с. Кошава, с. Сланотрън, с. Кутово, с. Антимово, с. Покрайна, гр. Видин, гр. Дунавци, с. Симеоново, с. Ботево, с. Арчар, с. Добри дол, с. Сливата, с. Орсоя, гр. Лом, с. Ковачица, с. Горни Цибър, гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, гр. Мизия, с. Сараево, гр. Оряхово, с. Лесковец, с. Остров, с. Горни Вадин, с. Долни Вадин, с. Крушовене, с. Байкал, с. Гиген, с. Загражден, с. Дъбован, с. Брест, гр. Гулянци, с. Милковица, с. Долни Вит, с. Сомовит, с. Черковица, гр. Никопол, с. Драгаш войвода, с. Въбел, с. Любеново, с. Лозица, с. Бяла вода, с. Деков, гр. Белене, площадка АЕЦ Белене, с. Ореш, гр. Свищов, с. Вардим, с. Джулюница, с. Новград, с. Ценово, с. Кривина, с. Батин, с. Горно Абланово, с. Обретеник, гр. Две Могили, с. Иваново, с. Басарбово, гр. Русе, гр. Мартен, с. Сандрово, гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Нова Черна, гр. Тутракан, с. Пожарево, с. Дунавец, с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, с. Гарван, с. Попина, с. Ветрен, с. Търновци, с. Богданци, с. Зафирово, с. Коларово, с. Сребърна, с. Айдемир, гр. Силистра, с. Калипетрово, с. Кайнарджа, с. Богорово, с. Войново, с. Стрелково, с. Средище, с. Коларци, с. Оногур, с. Телериг, с. Ефрейтор Бакалово, с. Крушари, с. Овчарово, с. Паскалево, с. Хитово, с. Карапелит, гр. Добрич, с. Стефан Караджа, гр. Генерал Тошево, с. Кардам, с. Люляково, с. Преселенци, с. Горица, с. Великово, с. Сираково, с. Сърнино, с. Чернооково, с. Спасово, с. Бежаново, с. Захари Стояново, с. Стаевци, с. Дуранкулак.

Веломаршрут Дунав Ултра
За запитване или сътрудничество

Веломаршрут Дунав Ултра.
740 км по поречието на река Дунав до Черно море в България.

За контакт: