DU_medal_bg_01

Дунав Ултра: Teamwork 2018

7 септември 2018

dunav ultra teamwork

ROMANIAN

ro

български

bg

ENGLISH

gb

КАКВО Е ДУНАВ УЛТРА: TEAMWORK?

Дунав Ултра: Teamwork е велосипедно приключение под формата на 670-километров многодневен колоездачен маратон. Основна цел на събитието е изминаване успешно на дистанцията на едноименния маршрут с велосипед – индивидуално или екипно, но задължително 100% на собствен ход.

Успоредно с личното предизвикателство за всеки участник, преходът обединява и мотивира всички велоентусиасти с каузата за популяризиране на велотуризма по поречието на река Дунав.

Велопреходът не е състезание, а групово спортно изживяване и персонално предизвикателство за всеки участник. По време на прехода всички участници стартират заедно, но всеки може да следва свой собствен план за преминаване, собствено темпо и съответно скорост.

До участие се допускат единствено лица, навършили пълнолетна възраст, а по време на придвижването от една точка до друга се разрешава ползване на собствен придружаващ логистичен, технически или друг вид съпорт.

Следвайки предварително зададения маршрут, участниците преминават последователно през всички по-големи градове по поречието на река Дунав в България вкл. Видин, Лом, Козлодуй, Оряхово, Никопол, Свищов, Русе, Тутракан, Силистра, а след това и през гр. Добрич.

Крайната точка на прехода е в района на с. Дуранкулак, на брега на Черно море, където е въздушният път на прелетните птици от Европа за Африка – Via Pontica.

За веломаршрут Дунав Ултра

Веломаршрутът “Дунав Ултра” е носител на Голямата награда “Иновация на годината в Туризма – 2017” в годишния конкурс на Министерството на туризма на Република България.
Маршрутът свързва най-северозападното населено място на България – с. Куделин – с най-североизточното населено място на страната – с.Дуранкулак. Той преминава през или покрай общо 89 населени места по поречието на река Дунав до Черно море, както и през многобройни природни феномени, културни забележителности, защитени зони, руини от времето на Римската империя, съвременни атракции, публични логистични центрове.

Специално за събитието Дунав Ултра: Teamwork, GPX тракът и принт картите, които участниците ползват, са създадени така, че да гарантират 100% придвижване по асфалт.

ПРАВИЛА

Дунав Ултра: Тeamwork не е състезание и няма награден фонд. По смисъла на събитието се приема, че всички участници се отправят на индивидуален преход. Всички участници в прехода стартират заедно на 7.9.2018 г. на посочено от организатора място в гр. Видин.

Участниците следва да се придвижват на собствен ход с велосипед по маршрут с предварително дефинирани и предоставени GPX трак и карта.

Успоредно с преодоляване на дистанцията, участниците “отключват” различни нива от маршрута. Отключването на съответните нива се удостоверява с достигане до предварително дефинирани точки и поставяне на специален стикер върху карти-пластики, включени в стартовия пакет.

Участниците, събрали всички специални стикери по маршрута и достигнали до крайната точка – с.Дуранкулак / Via Pontica до 5 (пет) дни след старта, се вписват като успешно финиширали приключението. Те получават индивидуален сертификат и плакет.

Участници, които целят придвижване до крайната точка в рамките до 48 часа след старта, задължително следва да стартират в категория Екип (2-ма или 4-ма). Всички екипи, които целят преодоляване на предизвикателството до 48 часа, задължително удостоверяват придвижването си по маршрута чрез използването на GPS устройства, предоставени от организатора .

Всички екипи, преодолели дистанцията под 48 часа, получават GPS сертификат и плакет.

*През 2018 г. на участниците в категория “Индивидуално” не се предоставя GPS устройство, съответно няма се издава GPS сертификат.
**Единствено екипи/участници, които целят придвижване до крайната точка в рамките на 48 часа, нямат право да се придвижват с електрически велосипед.

Продължителност

В Дунав Ултра: Teamwork всеки участник или екип следва свое индивидуално темпо и скорост. Събитието не съдържа никакви задължителни времеви контроли по маршрута и не предполага ограничения в различните етапи.

Дунав Ултрa: Teamwork е събитие, в което участниците изцяло се наслаждават на времето, прекарано на или около пътя, спрямо личното им желание, обща физическа подготовка и мотивация, спазвайки всички правила на Закона за движението по пътищата на Република България.

Да изпиташ емоцията от изминаването на маршрута по поречието на река Дунав до Черно море с велосипед и сред съмишленици, е една от основните цели на събитието.

Популяризирането на велотуризма по поречието на река Дунав, Дунавския регион, Добруджа и Северното черноморие е благородната кауза на всички участници застанали на старта на Дунав Ултра: Teamwork.
Всеки участник, достигнал крайната точка – с.Дуранкулак / Via Pontica до 5 (пет) дни след старта, получава индивидуален сертификат и плакет.

Имената на всички участници, достигнали крайната точка с.Дуранкулак / Via Pontica, спазвайки условията на прехода, се публикуват поименно в сайта на организатора като “ФИНИШИРАЛ”.

Нощувка и храна

По време на придвижването всеки участник или екип избира по какъв начин, с кого, колко, къде и как да се храни и нощува.
Организаторът публикува онлайн списък и контакти на препоръчани места за обща логистика и нощувка, с които всеки участник или екип може да се свърже предварително и да резервира за собствена сметка.

Организаторът публикува информация за населени места по маршрута, които разполагат с магазини за набавяне на необходимите провизии – храна, безалкохолни напитки и вода.

Организаторът НЕ препоръчва да се колоезди след 22:30 часа, както и във време с неподходящи атмосферни условия или лоша видимост. В случай, че се налага, придвижването следва да става единствено с използване на изправни велосипеди, светлини, стопове, светлоотразителни жилетки и всички дефинирани в Закона за движение по пътищата изисквания.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Участниците в категория “индивидуално” и/или екипи, които не целят време за достигане до крайната точка под 48 часа, не стартират с GPS устройства.
Всички предварително сформирани екипи, заявили намерение да се придвижат по маршрута в рамките на 48 часа, стартират с GPS устройства. В този случай всеки екип избира капитан, който отговаря за съхранение и пренасяне на устройството по време на прехода. Устройството удостоверява движението на екипите по предварително предоставения GPX трак. В този случай капитанът:
1. Заплаща наем на GPS устройство за периода на събитието от 40 лева с вкл. ДДС
2. Депозира сума в размер на 100 лева. Сумата по депозита се възстановява веднага след предаване на устройството в пункта на организатора в крайната точка.

Дунав Ултра: Teamwork e велопреход по поречието на р. Дунав, който носи освен приключение, така и лично предизвикателство за всеки участник. Велопреходът няма състезателен характер, не се извършва класиране и няма награден фонд.

По време на прехода всеки участник следва индивидуален план, темпо и скорост на придвижване.

Участниците се движат по пътната мрежа заедно или поотделно изцяло на собствена отговорност, като спазват общия Закон за движение по пътищата.
Всеки придвижващ се по маршрута участник отговаря персонално за действията си, спазването на Закона за движения по пътищата, както и за физическото и психическото си състояние по време на прехода.

По време на велопрехода не се поема ангажимент от страна на организатора за осигуряване на: специализиран ескорт, придружаващи медицински лица или линейки.

Със записването си участниците се съгласяват с тези условия и декларират, че нямат никакви претенции към организатора или към трети страни, обвързани с осигуряването на индивидуален или общ специализиран ескорт, медицинско обслужване или наличие на съпътстващи индивидуална/и или обща/и линейка/и по време на прехода.

Транспортирането на багаж (раница или чанта до 20 л.) от гр.Видин до с.Дуранкулак е включено в стартовия пакет. Всякакво друго пренасяне на багаж, велосипеди или хора е по начин и за сметка на участниците.

Организаторът се ангажира да предостави услуга за извозване на велосипеди до офис на ИнТайм, Видин и от с. Дуранкулак до офис на ИнТайм в страната. Начините и графикът за извозване се обявяват допълнително.

Всички предварително сформирани екипи, заявили че ще следват график за достигане финалната точка под 48 часа, стартират и се придвижват по време на прехода с професионални колоездачни джърсита – Dunav Ultra: Teamwork. Тематичното облекло е включено в стартовия пакет и се получава в деня на инструктажа.

Всички останали участници стартират с предоставеното облекло по свой избор и желание.

Всички участници получават със стартовия пакет мултифункционален аксесоар – кърпа Dunav Ultra: Teamwork.

Изборът на необходимата екипировка (тип велосипеди, облекло, резервни части, аксесоари и др) за нуждите на прехода е според желанието на всеки участник съгласно избрания индивидуален план за придвижване.

Всеки участник избира сам за колко дни ще извърши прехода, какъв тип и колко екипировка ще ползва, както и по какъв начин ще я пренася. По време на прехода е разрешено участници да ползват собствен логистичен ресурс (собствен съпорт автомобил) за транспорт на багаж, резервни части, аксесоари.

Участниците, автомобили или други ППС, които са част от собствен логистичен ресурс, следва да спазват задължително общия Закон за движението по пътищата на Република България.

По време на събитието организаторът създава мултимедийно съдържание – фотографии, видео от земя и въздух, аудио или текст и го публикува на Интернет страница, посветена на проявата.

Популяризирането на активния начин на живот, велотуризма, населените места, културно-историческите обекти и природните обекти в близост до веломаршрута “Дунав Ултра” е основна цел на прехода.

В този смисъл всички участници се съгласяват да участват в каузата и да бъдат фотографирани, заснемани и публикувани в публичното пространство за промоционални дейности на представените цели преди, по време и след събитието – вкл. видео, фотографии, 360 градуса медия, аудио, текст и др.

Всички участници заплащат такса за избран от тях стартов пакет. Участниците получават физически своите стартови пакети 24 часа преди събитието, по време на общ инструктаж.

Инструктажът ще се състои в гр. Видин, но не по-късно от 24 часа преди събитието. По време на инструктажа се прави обща проверка за изправност на велосипед, наличие на светлини, каска, светлоотразителна жилетка. По време на инструктажа участниците подписват или представят както следва:
– декларация за освобождаване от отговорност (на място)
– декларация за предоставяне на авторски и сродни права (на място)
– актуална индивидуална застраховка на стойност минимум 1000 лева (представя се предварително набавен документ)

По време на инструктажа и по време на прехода, участниците следва задължително да носят документ за самоличност.

СТАРТОВИ ПАКЕТИ

ИНДИВИДУАЛНО

СТАРТОВ ПАКЕТ

Пакет “Индивидуално” е без възможност за ползване на GPS устройство

 • 1 бр. Колоездачна блуза – Дунав Ултра: Teamwork
 • 1 бр. Мултифинкционален аксесоар тип Бъф – Дунав Ултра: Teamwork
 • 1 бр. Транспорт на багаж от гр.Видин до с.Дуранкулак (раница/чанта до 20 литра)
 • 1.бр. Допълнителни обозначителни знаци
 • 1 бр.  Пластика за събиране на стикери
 • 1 бр. Карта на маршрута – принт
 • GPS трак

* Пакетът включва само това, което е изрично упоменато в списъка.

ЕКИП 2-МА

СТАРТОВ ПАКЕТ

Пакет “Екип от 2-ма колоездача” е с възможност за ползване на GPS устройство

 • 2 бр. Професионално колоездачно джърси – Дунав Ултра: Teamwork
 • 2 бр. Мултифинкционален аксесоар тип Бъф – Дунав Ултра: Teamwork
 • 2 бр. Транспорт на багаж от гр.Видин до с.Дуранкулак (раница/чанта до 20 литра)
 • 2.бр. Допълнителни обозначителни знаци
 • 2 бр.  Пластика за събиране на стикери
 • 2 бр. Карта на маршрута – принт
 • GPS трак

*  В случай, че екипът планира време за преодоляване на маршрута до 48 часа, се заплаща такса от 40 лева за GPS устройство. При получаване на GPS устройство по време на инструктажа, капитанът внася депозит от 100 лева. Депозитът се връща незабавно, след предаване на устройството на финала, или в офис на организатора. Всички такси се заплащат от капитана на екипа.
Пакетът включва само това, което е изрично упоменато в списъка.

ЕКИП 4-МА

СТАРТОВ ПАКЕТ

Пакет “Екип от 4-ма колоездача” е с възможност за ползване на GPS устройство

 • 4 бр. Професионално колоездачно джърси – Дунав Ултра: Teamwork
 • 4 бр. Мултифинкционален аксесоар тип Бъф – Дунав Ултра: Teamwork
 • 4 бр. Транспорт на багаж от гр.Видин до с.Дуранкулак (раница/чанта до 20 литра)
 • 4.бр. Допълнителни обозначителни знаци
 • 4 бр.  Пластика за събиране на стикери
 • 4 бр. Карта на маршрута – принт
 • GPS трак

*  В случай, че екипът планира време за преодоляване на маршрута до 48 часа, се заплаща такса от 40 лева за GPS устройство. При получаване на GPS устройство по време на инструктажа, капитанът внася депозит от 100 лева. Депозитът се връща незабавно, след предаване на устройството на финала, или в офис на организатора. Всички такси се заплащат от капитана на екипа.
Пакетът включва само това, което е изрично упоменато в списъка.

ДУНАВ УЛТРА: TEAMWORK ЕКИПИ

ДУНАВ УЛТРА: TEAMWORK ИНДИВИДУАЛНО

Партньори

garmin logo
UST logo
oland_apparel
coopervision
pulse cycles
photopavilion
livity_raw
Stenata
sls300140
lidia tours

МЕДИЙНА ПОДКРЕПА ОТ

gong bg

ОРГАНИЗАТОР
Диджитал Сова ЕООД
+359 888 251550
Борис Бегъмов

Логистика
За контакт: +359 876268610
Евгения Даракчиева

Координатор медии
За контакт: +359 897957162
Мила Петкова

За запитвания по имейл използвайте
Контактна форма

X