DU_medal_bg_01

Дунав Ултра: Teamwork 2018

7 септември 2018

dunav ultra teamwork

ROMANIAN

ro

български

bg

ENGLISH

gb

КАКВО Е ДУНАВ УЛТРА: TEAMWORK?

Дунав Ултра: Teamwork е велосипедно приключение под формата на 670-километров многодневен колоездачен маратон. Основна цел на събитието е изминаване успешно на дистанцията на едноименния маршрут с велосипед – индивидуално или екипно, но задължително 100% на собствен ход.

Успоредно с личното предизвикателство за всеки участник, преходът обединява и мотивира всички велоентусиасти с каузата за популяризиране на велотуризма по поречието на река Дунав.

Велопреходът не е състезание, а групово спортно изживяване и персонално предизвикателство за всеки участник. По време на прехода всички участници стартират заедно, но всеки може да следва свой собствен план за преминаване, собствено темпо и съответно скорост.

До участие се допускат единствено лица, навършили пълнолетна възраст, а по време на придвижването от една точка до друга се разрешава ползване на собствен придружаващ логистичен, технически или друг вид съпорт.

Следвайки предварително зададения маршрут, участниците преминават последователно през всички по-големи градове по поречието на река Дунав в България вкл. Видин, Лом, Козлодуй, Оряхово, Никопол, Свищов, Русе, Тутракан, Силистра, а след това и през гр. Добрич.

Крайната точка на прехода е в района на с. Дуранкулак, на брега на Черно море, където е въздушният път на прелетните птици от Европа за Африка – Via Pontica.

За веломаршрут Дунав Ултра

Веломаршрутът “Дунав Ултра” е носител на Голямата награда “Иновация на годината в Туризма – 2017” в годишния конкурс на Министерството на туризма на Република България.
Маршрутът свързва най-северозападното населено място на България – с. Куделин – с най-североизточното населено място на страната – с.Дуранкулак. Той преминава през или покрай общо 89 населени места по поречието на река Дунав до Черно море, както и през многобройни природни феномени, културни забележителности, защитени зони, руини от времето на Римската империя, съвременни атракции, публични логистични центрове.

Специално за събитието Дунав Ултра: Teamwork, GPX тракът и принт картите, които участниците ползват, са създадени така, че да гарантират 100% придвижване по асфалт.

ПРАВИЛА

Дунав Ултра: Тeamwork не е състезание и няма награден фонд. По смисъла на събитието се приема, че всички участници се отправят на индивидуален преход. Всички участници в прехода стартират заедно на 7.9.2018 г. на посочено от организатора място в гр. Видин.

Участниците следва да се придвижват на собствен ход с велосипед по маршрут с предварително дефинирани и предоставени GPX трак и карта.

Успоредно с преодоляване на дистанцията, участниците “отключват” различни нива от маршрута. Отключването на съответните нива се удостоверява с достигане до предварително дефинирани точки и поставяне на специален стикер върху карти-пластики, включени в стартовия пакет.

Участниците, събрали всички специални стикери по маршрута и достигнали до крайната точка – с.Дуранкулак / Via Pontica до 5 (пет) дни след старта, се вписват като успешно финиширали приключението. Те получават индивидуален сертификат и плакет.

Участници, които целят придвижване до крайната точка в рамките до 48 часа след старта, задължително следва да стартират в категория Екип (2-ма или 4-ма). Всички екипи, които целят преодоляване на предизвикателството до 48 часа, задължително удостоверяват придвижването си по маршрута чрез използването на GPS устройства, предоставени от организатора .

Всички екипи, преодолели дистанцията под 48 часа, получават GPS сертификат и плакет.

*През 2018 г. на участниците в категория “Индивидуално” не се предоставя GPS устройство, съответно няма се издава GPS сертификат.
**Единствено екипи/участници, които целят придвижване до крайната точка в рамките на 48 часа, нямат право да се придвижват с електрически велосипед.

Продължителност

В Дунав Ултра: Teamwork всеки участник или екип следва свое индивидуално темпо и скорост. Събитието не съдържа никакви задължителни времеви контроли по маршрута и не предполага ограничения в различните етапи.

Дунав Ултрa: Teamwork е събитие, в което участниците изцяло се наслаждават на времето, прекарано на или около пътя, спрямо личното им желание, обща физическа подготовка и мотивация, спазвайки всички правила на Закона за движението по пътищата на Република България.

Да изпиташ емоцията от изминаването на маршрута по поречието на река Дунав до Черно море с велосипед и сред съмишленици, е една от основните цели на събитието.

Популяризирането на велотуризма по поречието на река Дунав, Дунавския регион, Добруджа и Северното черноморие е благородната кауза на всички участници застанали на старта на Дунав Ултра: Teamwork.
Всеки участник, достигнал крайната точка – с.Дуранкулак / Via Pontica до 5 (пет) дни след старта, получава индивидуален сертификат и плакет.

Имената на всички участници, достигнали крайната точка с.Дуранкулак / Via Pontica, спазвайки условията на прехода, се публикуват поименно в сайта на организатора като “ФИНИШИРАЛ”.

Нощувка и храна

По време на придвижването всеки участник или екип избира по какъв начин, с кого, колко, къде и как да се храни и нощува.
Организаторът публикува онлайн списък и контакти на препоръчани места за обща логистика и нощувка, с които всеки участник или екип може да се свърже предварително и да резервира за собствена сметка.

Организаторът публикува информация за населени места по маршрута, които разполагат с магазини за набавяне на необходимите провизии – храна, безалкохолни напитки и вода.

Организаторът НЕ препоръчва да се колоезди след 22:30 часа, както и във време с неподходящи атмосферни условия или лоша видимост. В случай, че се налага, придвижването следва да става единствено с използване на изправни велосипеди, светлини, стопове, светлоотразителни жилетки и всички дефинирани в Закона за движение по пътищата изисквания.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Участниците в категория “индивидуално” и/или екипи, които не целят време за достигане до крайната точка под 48 часа, не стартират с GPS устройства.
Всички предварително сформирани екипи, заявили намерение да се придвижат по маршрута в рамките на 48 часа, стартират с GPS устройства. В този случай всеки екип избира капитан, който отговаря за съхранение и пренасяне на устройството по време на прехода. Устройството удостоверява движението на екипите по предварително предоставения GPX трак. В този случай капитанът:
1. Заплаща наем на GPS устройство за периода на събитието от 40 лева с вкл. ДДС
2. Депозира сума в размер на 100 лева. Сумата по депозита се възстановява веднага след предаване на устройството в пункта на организатора в крайната точка.

Дунав Ултра: Teamwork e велопреход по поречието на р. Дунав, който носи освен приключение, така и лично предизвикателство за всеки участник. Велопреходът няма състезателен характер, не се извършва класиране и няма награден фонд.

По време на прехода всеки участник следва индивидуален план, темпо и скорост на придвижване.

Участниците се движат по пътната мрежа заедно или поотделно изцяло на собствена отговорност, като спазват общия Закон за движение по пътищата.
Всеки придвижващ се по маршрута участник отговаря персонално за действията си, спазването на Закона за движения по пътищата, както и за физическото и психическото си състояние по време на прехода.

По време на велопрехода не се поема ангажимент от страна на организатора за осигуряване на: специализиран ескорт, придружаващи медицински лица или линейки.

Със записването си участниците се съгласяват с тези условия и декларират, че нямат никакви претенции към организатора или към трети страни, обвързани с осигуряването на индивидуален или общ специализиран ескорт, медицинско обслужване или наличие на съпътстващи индивидуална/и или обща/и линейка/и по време на прехода.

Транспортирането на багаж (раница или чанта до 20 л.) от гр.Видин до с.Дуранкулак е включено в стартовия пакет. Всякакво друго пренасяне на багаж, велосипеди или хора е по начин и за сметка на участниците.

Организаторът се ангажира да предостави услуга за извозване на велосипеди до офис на ИнТайм, Видин и от с. Дуранкулак до офис на ИнТайм в страната. Начините и графикът за извозване се обявяват допълнително.

Всички предварително сформирани екипи, заявили че ще следват график за достигане финалната точка под 48 часа, стартират и се придвижват по време на прехода с професионални колоездачни джърсита – Dunav Ultra: Teamwork. Тематичното облекло е включено в стартовия пакет и се получава в деня на инструктажа.

Всички останали участници стартират с предоставеното облекло по свой избор и желание.

Всички участници получават със стартовия пакет мултифункционален аксесоар – кърпа Dunav Ultra: Teamwork.

Изборът на необходимата екипировка (тип велосипеди, облекло, резервни части, аксесоари и др) за нуждите на прехода е според желанието на всеки участник съгласно избрания индивидуален план за придвижване.

Всеки участник избира сам за колко дни ще извърши прехода, какъв тип и колко екипировка ще ползва, както и по какъв начин ще я пренася. По време на прехода е разрешено участници да ползват собствен логистичен ресурс (собствен съпорт автомобил) за транспорт на багаж, резервни части, аксесоари.

Участниците, автомобили или други ППС, които са част от собствен логистичен ресурс, следва да спазват задължително общия Закон за движението по пътищата на Република България.

По време на събитието организаторът създава мултимедийно съдържание – фотографии, видео от земя и въздух, аудио или текст и го публикува на Интернет страница, посветена на проявата.

Популяризирането на активния начин на живот, велотуризма, населените места, културно-историческите обекти и природните обекти в близост до веломаршрута “Дунав Ултра” е основна цел на прехода.

В този смисъл всички участници се съгласяват да участват в каузата и да бъдат фотографирани, заснемани и публикувани в публичното пространство за промоционални дейности на представените цели преди, по време и след събитието – вкл. видео, фотографии, 360 градуса медия, аудио, текст и др.

Всички участници заплащат такса за избран от тях стартов пакет. Участниците получават физически своите стартови пакети 24 часа преди събитието, по време на общ инструктаж.

Инструктажът ще се състои в гр. Видин, но не по-късно от 24 часа преди събитието. По време на инструктажа се прави обща проверка за изправност на велосипед, наличие на светлини, каска, светлоотразителна жилетка. По време на инструктажа участниците подписват или представят както следва:
– декларация за освобождаване от отговорност (на място)
– декларация за предоставяне на авторски и сродни права (на място)
– актуална индивидуална застраховка на стойност минимум 1000 лева (представя се предварително набавен документ)

По време на инструктажа и по време на прехода, участниците следва задължително да носят документ за самоличност.

СТАРТОВИ ПАКЕТИ

ИНДИВИДУАЛНО

СТАРТОВ ПАКЕТ

Пакет “Индивидуално” е без възможност за ползване на GPS устройство

 • 1 бр. Колоездачна блуза – Дунав Ултра: Teamwork
 • 1 бр. Мултифинкционален аксесоар тип Бъф – Дунав Ултра: Teamwork
 • 1 бр. Транспорт на багаж от гр.Видин до с.Дуранкулак (раница/чанта до 20 литра)
 • 1.бр. Допълнителни обозначителни знаци
 • 1 бр.  Пластика за събиране на стикери
 • 1 бр. Карта на маршрута – принт
 • GPS трак

* Пакетът включва само това, което е изрично упоменато в списъка.

ЕКИП 2-МА

СТАРТОВ ПАКЕТ

Пакет “Екип от 2-ма колоездача” е с възможност за ползване на GPS устройство

 • 2 бр. Професионално колоездачно джърси – Дунав Ултра: Teamwork
 • 2 бр. Мултифинкционален аксесоар тип Бъф – Дунав Ултра: Teamwork
 • 2 бр. Транспорт на багаж от гр.Видин до с.Дуранкулак (раница/чанта до 20 литра)
 • 2.бр. Допълнителни обозначителни знаци
 • 2 бр.  Пластика за събиране на стикери
 • 2 бр. Карта на маршрута – принт
 • GPS трак

*  В случай, че екипът планира време за преодоляване на маршрута до 48 часа, се заплаща такса от 40 лева за GPS устройство. При получаване на GPS устройство по време на инструктажа, капитанът внася депозит от 100 лева. Депозитът се връща незабавно, след предаване на устройството на финала, или в офис на организатора. Всички такси се заплащат от капитана на екипа.
Пакетът включва само това, което е изрично упоменато в списъка.

ЕКИП 4-МА

СТАРТОВ ПАКЕТ

Пакет “Екип от 4-ма колоездача” е с възможност за ползване на GPS устройство

 • 4 бр. Професионално колоездачно джърси – Дунав Ултра: Teamwork
 • 4 бр. Мултифинкционален аксесоар тип Бъф – Дунав Ултра: Teamwork
 • 4 бр. Транспорт на багаж от гр.Видин до с.Дуранкулак (раница/чанта до 20 литра)
 • 4.бр. Допълнителни обозначителни знаци
 • 4 бр.  Пластика за събиране на стикери
 • 4 бр. Карта на маршрута – принт
 • GPS трак

*  В случай, че екипът планира време за преодоляване на маршрута до 48 часа, се заплаща такса от 40 лева за GPS устройство. При получаване на GPS устройство по време на инструктажа, капитанът внася депозит от 100 лева. Депозитът се връща незабавно, след предаване на устройството на финала, или в офис на организатора. Всички такси се заплащат от капитана на екипа.
Пакетът включва само това, което е изрично упоменато в списъка.

ДУНАВ УЛТРА: TEAMWORK ЕКИПИ

petur_teamwork

Отборна цел: До 48 часа

Колоездачен клуб: не членувам
Любими културно исторически обекти
Църквата в Добърско, останките на Парорийския манастир до с. Воден, дворецът в Балчик
Любими градове в България
Белоградчик, Свищов, Видин
Участвам в Дунав Ултра защото…
…същественото в живота ми са личните предизвикателства, плюс това че родата ми е пръсната по Дунава.

nedko_teamwork

Колоездачен клуб: не членувам
Любими културно-исторически обекти
Шипка, Рилски манастир, Копривщица
Любими градове в България
Варна, Добрич, Пловдив
Участвам в Дунав Ултра защото…
…да видя прекрасни и нови места. Никога не съм стъпвал в района на северната ни граница от Силистра до Видин, а там има какво да се види…искам да участвам, за да видя до къде ще издържа и колко мога да карам с Петър.

daniel_donev_teamwork_1

Отборна цел: До 48 часа

Колоездачен клуб: CC ODESSOS
Любими културно исторически обекти
Мадарски конник, Рилски манастир, Старият Несебър
Любими градове в България
Варна, Велико Търново, Русе
Участвам в Дунав Ултра защото…
…oбичам предизвикателствата.

svetoslav_01

Колоездачен клуб:  CC ODESSOS
Любими културно-исторически обекти
Батак, Мадарски конник, НИМ
Любими градове в България
Варна, Велико Търново, Русе
Участвам в Дунав Ултра защото…
…oт 5 години участвам в различни по дължина бревети и за мен Дунав Ултра е поредното предизвикателство.

konstantin_yakimov_01

Отборна цел: До 48 часа

Колоездачен клуб: VP Team
Любими културно исторически обекти
Етнографски музей Етъра, Шипка
Любими градове в България
Велико Търново, Бургас, Хасково
Участвам в Дунав Ултра защото…
…за да предизвикам себе си.

strahil_chernev_01

Колоездачен клуб: VP Team
Любими културно-исторически обекти
Белоградчишки скали, Перперикон, Крушунски водопади
Любими градове в България
Бургас, Пловдив, Белоградчик
Участвам в Дунав Ултра защото…
…oбичм предизвикателствата и приключенията, особено с лудата глава Константин Якимoв, с който ще се пуснем в това начинание.

hristiyan_nikolow

Отборна цел: До 5 дни

Колоездачен клуб: не членувам
Любими културно исторически обекти
Връх Шипка, Тракийска гробница Мегалит
Любими градове в България
Бургас, Велико Търново, Пловдив
Участвам в Дунав Ултра защото…
…за да предизвикам себе си, да опозная дунавския край и да намеря нови приятели.

evelin_evlogiev

Колоездачен клуб:  не членувам
Любими културно-исторически обекти
Шипка
Любими градове в България
Враца, Берковица, Бургас
Участвам в Дунав Ултра защото…
…за да предичвикам себе си.

иван перчемлиев

Отборна цел: До 5 дни

Колоездачен клуб: не членувам
Любими културно исторически обекти
Паметника на Шипка, Рилски манастир, Триградско ждрело
Любими градове в България
Смолян, Петрич, Мелник
Участвам в Дунав Ултра защото…
…обичам такъв тип мероприятия! Смятам,че това конкретно ще ми хареса доста и се надявам на много вълнуващи и забавни моменти с Поли.

полина христова

Колоездачен клуб: не членувам
Любими културно-исторически обекти
Бургаските солници, Белоградчишките скали, Екопътека “Каньона на водопадите”
Любими градове в България
Шабла, Пловдив, Петрич
Участвам в Дунав Ултра защото…
Карала съм по други части от маршрута EuroVelo 6 и ще ми бъде интересно да направя българската. Смятам,че ще бъде предизвикателство за мен и ще бъда много доволна от себе , когато с Иван завършим успешно.

Дончо Тодоров

Колоездачен клуб: Не членувам
Любими културно исторически обекти
Шипка, Перперикон, Античен театър
Любими градове в България
Пловдив, Велинград, Сандански
Участвам в Дунав Ултра защото…
…защото съм велооткачалка!

Емил Христов

Отборна цел: До 5 дни

Колоездачен клуб: Не членувам
Любими културно-исторически обекти
Панагюрското съкровище, Бачковски манастир, Асенова крепост
Любими градове в България
Пловдив, Карлово, Панагюрище
Участвам в Дунав Ултра защото…
…Защо обичам колоезденето и за предизвикателството!

nikolay_iliev

Отборна цел: До 48 часа

Колоездачен клуб: КК Илчов баир
Любими културно исторически обекти
Рилски Манастир, Крепостта Царевец, Стария град Несебър
Любими градове в България
Шумен, Враца, Обзор
Участвам в Дунав Ултра защото…
…обичам пътешествията

Светослав Йорданов

Колоездачен клуб: ВК Устрем
Любими културно-исторически обекти
Райското пръскало, Крушунските водопади, Негованска екопътека
Любими градове в България
Кубрат, Варна, Велико Търново
Участвам в Дунав Ултра защото…
…за да предизвикам себе си физически и психологически

Oana Mihaela Trif

Отборна цел: Less than 48 hrs.

Колоездачен клуб: Hoinari Pe Doua Roti
Любими културно исторически обекти в Румъния
Chindiei Tower, Sighisoara citadel, Culture Palace from Iasi
Любими градове в България
Sighisoara, Alba Iulia, Medias
Участвам в Дунав Ултра защото…
I love riding my bike and I love travelling with my significant other (Claudiu) in new places. This will be my first time crossing Bulgaria from west to east, from Vidin to Durankulak, I know I can do it because I`ve ridden this kind of distances before, but being in another country will make me feel different. I always see these distances like new and wonderful adventures that are awaiting me to enjoy them to the fullest.

Claudiu Slabu

Отборна цел: Less than 48 hrs

Колоездачен клуб: Hoinari Pe Doua Roti
Любими културно-исторически обекти в Румъния
Bucovina, Transilvania and Dobrogea areas
Любими градове в Ръмуния
Brasov, Sighisoara, Alba Iulia
Участвам в Дунав Ултра защото…
…to discover more of the beauties of Bulgaria and accomplish my first long ride in your country.

teamwork_martin_nikolov

Колоездачен клуб: Не членувам
Любими културно исторически обекти в Румъния
Амфитеатъра в Пловдив, Белоградчишка крепост, Крепостта Царевец
Любими градове в България
София, Шумен, Пловдив
Участвам в Дунав Ултра защото…
Да предизвикам себе си.

teamwork_evgeny_minchev

Отборна цел: До 5 дни

Колоездачен клуб: Не членувам
Любими културно-исторически обекти в Румъния
Кончето, Страшното езеро, р. Златна Панега
Любими градове в Ръмуния
София, Пловдив, Бургас
Участвам в Дунав Ултра защото…
…За приключението!

teamwork_massimo_molino

Team Goal: Less than 5 days

Колоездачен клуб: not a member
Любими културно исторически обекти в Италия
Coliseum, Greece temple in Agrigento, Florence
Любими градове в Италия
Rome, Catania, Florence
Участвам в Дунав Ултра защото…
…I want to challenge myself.

teamwork_delyan_todorov

Отборна цел: До 5 дни

Колоездачен клуб: Сдружение Вело Русе
Любими културно-исторически обекти в България
Русе, Ивановски скални църкви, Средновековен град Червен
Любими градове в България
Русе, Велико Търново, Смолян
Участвам в Дунав Ултра защото…
…любопитство!

alexander_alexandrov

Колоездачен клуб: bgevents and guiding
Любими културно исторически обекти
Врачански балкан, Берковски балкан, Чипровски балкан, Белоградчишки скали
Любими градове в България
Враца, Берковица, Белоградчик
Участвам в Дунав Ултра защото…
…що така съм си решил

atanas_mihailov

Отборна цел: До 48 часа

Колоездачен клуб: Не съм член
Любими културно исторически обекти
Връх Околчица, кораба Радецки
Любими градове в България
Бургас, Враца, Банско
Участвам в Дунав Ултра защото…
…търся нови предизвикателства.

evtim_01

Колоездачен клуб: Велоклуб СКАЛА
Любими културно-исторически обекти
Белоградчишките скали, Дунава и къщата на Баба Илийца
Любими градове в България
Видин, Враца, Тутракан
Участвам в Дунав Ултра защото…
…да се поразходим с момчетата до морето.

ivan_stoyanov

Отборна цел: До 48 часа

Колоездачен клуб: BGevents&Guiding
Любими културно-исторически обекти
Белоградчишки скали, РИМ Враца, Бабини Видини кули
Любими градове в България
Враца, Белоградчик, Видин
Участвам в Дунав Ултра защото…
…пръженье на махх, за капоня и да Откача с най-сбРъканите що съм от Вр

ДУНАВ УЛТРА: TEAMWORK ИНДИВИДУАЛНО

plamen_cukev_01

Лична цел: До 48 часа

Колоездачен клуб: Не членувам
Любими културно исторически обекти
Пирин. Рила . Стара Планина.
Любими градове в България
Мелник, Пловдив, Варна
Участвам в Дунав Ултра защото…
… защото мога.

dimitar_stoev_01

Лична цел: До 48 часа

Колоездачен клуб: Не членувам
Любими културно исторически обекти
Седемте рилски езера. Нос Калиакра. Чудните мостове, (Родопи)
Любими градове в България
Созопол, Ахтопол, Велико Търново
Участвам в Дунав Ултра защото…
…обичам да предизвиквам себе си. Отсечката от Видин до Свищов е едно от малкото места в България, през които не съм минавал с велосипед.

маргарита костадинова

Колоездачен клуб: Не членувам
Любими културно исторически обекти
Мадарски конник, Басарбовски манастир, Баба Вида
Любими градове в България
Пловдив, Созопол, Варна
Участвам в Дунав Ултра защото…
“Ум, който се е развил от нов опит никога не може да се върне към старите си измерения …”

stanislav tenchev

Лична цел: До 5 дни

Колоездачен клуб: Не членувам
Любими културно исторически обекти
Връх Шипка, Крепоста Царевец, Църквата Батак
Любими градове в България
Велико Търново, Стара Загора, Пловдив
Участвам в Дунав Ултра защото…
…обичам спорта и предизвикателствата.

николай георгиев

Лична цел: До 48 часа

Колоездачен клуб: Не членувам
Любими културно исторически обекти
Крепостта баба Вида, Асеновата крепост, Паметника на Шипка
Любими градове в България
София, Пловдив, Созопол
Участвам в Дунав Ултра защото…
…искам да победя себе си!

teodor_ivanov1

Лична цел: До 5 дни

Колоездачен клуб: Не членувам
Любими културно исторически обекти
Седемте Рилски езера, Античен театър Пловдив, Етнографски комплекс Етъра
Любими градове в България
София, Габрово, Бургас
Участвам в Дунав Ултра защото…
за собствена удовлетвореност

tsvetan_tchorlev

Лична цел: До 48 часа

Колоездачен клуб: Не членувам
Любими културно исторически обекти
Рилски манастир, Родопите, Перперикон
Любими градове в България
Пловдив, Плевен, Смолян
Участвам в Дунав Ултра защото…
…обичам колоезденето; да предизвикам и изпитам себе си; въпреки възрастта ми, част от населените места не съм посещавал досега.

teamwork_krasse_gueorgiev

Лична цел: До 48 часа

Колоездачен клуб: Не членувам
Любими културно исторически обекти
Александър Невски, Трънското Ждрело, Панагюрище
Любими градове в България
Пловдив , София , Трънско
Участвам в Дунав Ултра защото…
…Предизвикателството!

sorin_gageanu

Лична цел: До 48 ч.

Колоездачен клуб: Artistic Bike
Любими културно исторически обекти
National Bank of Romania building
Любими градове в Ръмъния
Timisoara, Cluj, Sibiu
Участвам в Дунав Ултра защото…
…Endurance

teamwork_ivajlo_rusev

Лична цел: До 5 дни

Колоездачен клуб: не членувам
Любими културно исторически обекти
Кабиле, Бакаджиците, Безистенът
Любими градове в България
София, Ямбол, Априлци
Участвам в Дунав Ултра защото…
…От много години се боря с наднорменото тегло. Тази година се подготвях за Витоша 100 и позитивния ефект върху отслабването беше налице. Следя Дунав Ултра от 2 години и реших, че с правилната стратегия ще успея. Мотивиращо е да чакаш такъв вело-маратон и междувременно да слабееш.

teamwork_stanislav_chervenkov

Колоездачен клуб: не членувам
Любими културно исторически обекти
Паметника на Шипка, Бачковски манастир, Шипченски манастир
Любими градове в България
Ямбол, Бургас, Троян
Участвам в Дунав Ултра защото…
…За да се тествам какви са ми възможностите…

teamwork_vyara_krasteva

Лична цел: До 5 дни

Колоездачен клуб: не членувам
Любими културно исторически обекти
Национален исторически музей – София, храм-паметник “Александър Невски”
Любими градове в България
Монтана, Мелник, Благоевград
Участвам в Дунав Ултра защото…
Лично предизвикателство на родна земя. Това ще е първото ми толкова голямо личностно (или по-точно казано физически натоварващо предизвикателство). Също вярвам, че човек трябва да опознае земята си, за да я обикне. Семейството ми ме подкрепя в това начинание. Мисля, че за един млад, 19-годишен човек не може да има по-голяма carte blanche от това.

teamwork_vasil_dumchev

Лична цел: До 5 дни

Колоездачен клуб: не членувам
Любими културно исторически обекти
Триградското ждрело, Скален параклис Света Петка гр Трън, Белоградчишките скали
Любими градове в България
София, Бургас, Сандански
Участвам в Дунав Ултра защото…
…Истинско предизвикателство!

teamwork_dobromir_spasov

Лична цел: До 5 дни

Колоездачен клуб: BT REVOLUTION
Любими културно исторически обекти
Панагюрското съкровище, Тракийското съкровище, НИМ
Любими градове в България
Бургас Копривщица Стара Загора
Участвам в Дунав Ултра защото…
…За да изпитам себе си!

kalin_rusev

Лична цел: До 5 дни

Колоездачен клуб: не членувам
Любими културно исторически обекти
Хисар капия, Балабановата къща, Галерия „Златю Бояджиев”
Любими градове в България
Пловдив, Ямбол, София
Участвам в Дунав Ултра защото…
…За да докажа на себе си, че мога!

Партньори

garmin logo
UST logo
oland_apparel
coopervision
pulse cycles
photopavilion
livity_raw
Stenata
sls300140
lidia tours

МЕДИЙНА ПОДКРЕПА ОТ

gong bg

ОРГАНИЗАТОР
Диджитал Сова ЕООД
+359 888 251550
Борис Бегъмов

Логистика
За контакт: +359 876268610
Евгения Даракчиева

Координатор медии
За контакт: +359 897957162
Мила Петкова

За запитвания по имейл използвайте
Контактна форма