mtb-bg

Дунав Ултра в търсене на нови дестинации

Дунав Ултра и най-популярният сайт за колоездене в България MTB-BG стартират сътрудничество в търсене на нови дестинации за велосипеден туризъм. Колаборацията е част идеята на Дунав Ултра да разшири своите Регионални дестинации – от области в непосредствена близост до едноименния маршрут – до такива, касаещи най-общо дунавския басейн на България.

По този начин Дунав Ултра следва стъпките на историческия труд на австро-унгарския изследовател Феликс Каниц – Дунавска България и Балканът (1879) , който включва и една от най-фундаменталните “приключенски” карти, създавани някога за територията на днешна България.

Виж още: Дунав Ултра с подробности за “Приключение Дунав Ултра 2024

Самата карта е апотеоз на изследователската работата на Каниц, който описва в три тома (издадени у нас) подробности за бита и средата в която живеят българите в Северна България, в периода 1860-1878 г.

По време на експедиите си в различни региони на България, и придвижвайки се в труднодостъпни региони с коне, мулета и придружаващ екип, Каниц създава множество гравюри от различни обекти, местности, села и градове, вкл. от Крайдунавска България, от които и до днешни дни се откриват детайли и информация за живота в този период.

чешмата Елия / Elia fountainГравюра на Феликс Каниц на чешмата Елия, гр. Никопол. Днес обектът е в списъка на “100-те Дунав Ултра забележителности”

Картата на Феликс Каниц е част от 20-годишните му задълбочени геодезистки проучвания по поречието на река Дунав и Централна България. Тя е първото изобщо графично представяне на височинния терен на региона, а измерванията на и детайлите за върховете в планинските райони спомагат включително при дебаркирането и движението на Руските войски от Дунав към Стара планина, по време на Руско-Турската война 1877-1878 г.

Оригиналната карта на Каниц – Дунавска България и Балканът

Мобилно приложение Dunav Ultra

Свали безплатно за Android или iPhone. Официален пътеводител за маршрута Дунав Ултра.