mtb-bg

Дунав Ултра в търсене на нови дестинации

В края на XIX в. Османската империя създава Дунавски вилает с център Русчук (днес град Русе). Огромната административно-териториална единица обхваща региона от Видин, Никопол и Силистра до Тулча и Сулина ( днес в Румъния). Управителят на вилаета – реформаторът Мидхат паша – имал амбиции да превърне Русчук в перлата на Империята по Дунав. Тук били разположени всички представителни европейски мисии.

Бурното икономическо и културно развитие на Русе продължава и след Освобождението. Разположението на града с излаз на Дунав е ключово за региона, а директната плавателна връзка с Виена оказва силно позитивно влияние за разцвета му във всяко отношение.
Инвестиционните възможности намират реализация в строителството на множество сгради – фамилни къщи, складове, магазини, банки и адвокатски кантори.

Архитектурата им следва най-актуалните тенденции на строителството и модата, идващи от Австрия и Унгария.
През 1897 г. в Русе е открита фирмата “П. Гавалс – Л. Миритис & Сие. – първа скулптурна ателиера”. В края на XIX и началото на XX в. центърът на Русе е истинско бижу, превръщайки се в красив и модерен западноевропейски град.

Политическата и социално-икономическата конюнктура през годините променят устрема на Русе и неговото международно значениe, а обликът в периферията на града се видоизменя, предвид новите социалистически хоризонти. Но специфичната архитектура в центъра продължава да носи духа на аристократизма и будното съзнание от началото на XX-ти век.

Архитектурната орнаментика по фасадите на ул. “Александровска”, ул. “Княжеска”, ул. “Славянска”, пл. “Княз Александър Батенберг” е красноречиво доказателство за високата естетика, завладяла в миналото духа на жителите на крайдунавския град. От фризове и колони на емблематични реставрирани или полуизоставени днес високи етажи на сгради, ни наблюдават мълчаливо човешки силуети, флорални мотиви и митични фигури, които са неразделна част от уникалната атмосфера на Русе.

Затова архитектурните орнаменти в централната част на град Русе са сред най-интересните обекти – част от идентичността на маршрута Дунав Ултра. Заради високата си художествена и историческа стойност те са включени в списъка на “100-те Дунав Ултра забележителности“.

Дунав Ултра и най-популярният сайт за колоездене в България MTB-BG стартират сътрудничество в търсене на нови дестинации за велосипеден туризъм. Колаборацията е част идеята на Дунав Ултра да разшири своите Регионални дестинации – от области в непосредствена близост до едноименния маршрут – до такива, касаещи най-общо дунавския басейн на България.

По този начин Дунав Ултра следва стъпките на историческия труд на австро-унгарския изследовател Феликс Каниц – Дунавска България и Балканът (1879) , който включва и една от най-фундаменталните “приключенски” карти, създавани някога за територията на днешна България.

Виж още: Дунав Ултра с подробности за “Приключение Дунав Ултра 2024

Самата карта е апотеоз на изследователската работата на Каниц, който описва в три тома (издадени у нас) подробности за бита и средата в която живеят българите в Северна България, в периода 1860-1878 г.

По време на експедиите си в различни региони на България, и придвижвайки се в труднодостъпни региони с коне, мулета и придружаващ екип, Каниц създава множество гравюри от различни обекти, местности, села и градове, вкл. от Крайдунавска България, от които и до днешни дни се откриват детайли и информация за живота в този период.

чешмата Елия / Elia fountainГравюра на Феликс Каниц на чешмата Елия, гр. Никопол. Днес обектът е в списъка на “100-те Дунав Ултра забележителности”

Картата на Феликс Каниц е част от 20-годишните му задълбочени геодезистки проучвания по поречието на река Дунав и Централна България. Тя е първото изобщо графично представяне на височинния терен на региона, а измерванията на и детайлите за върховете в планинските райони спомагат включително при дебаркирането и движението на Руските войски от Дунав към Стара планина, по време на Руско-Турската война 1877-1878 г.

Оригиналната карта на Каниц – Дунавска България и Балканът

Мобилно приложение Dunav Ultra

Свали безплатно за Android или iPhone. Официален пътеводител за маршрута Дунав Ултра.