дунав ултра - маратонът

3.8.2020

километрa
градуса
града
села

english version

gb

Начинанието

  • ДУНАВ УЛТРА – МАРАТОНЪТ  е лично предизвикателство на българския бегач на дълги разстояния Владимир Ставрев.
  • ЦЕЛТА е да се пробяга успешно дистанцията на най-дългия туристически маршрут в България — веломаршрутът Дунав Ултра.
  • КАУЗАТА на пробега е да помогне за популяризирането на маршрута и общо над 100 населени места — български села и градове, през/покрай които минава той.
  • ДИСТАНЦИЯТА която ще цели да пробяга Ставрев е 721 км, с обща продължителност до 7 последователни дни.
  • КАМПАНИЯТА е с начало 3.8.2020 в с. Куделин, община Брегово и ще може да бъде следена в реално време посредством GPS устройство, което ще носи атлетът. Крайната точка на пробега е с.Дуранкулак, община Шабла. На 3.8.2020 ще публикуваме карта за следене на придвижването на Ставрев в реално време, заедно с точния маршрут, по който ще премине бегачът. Снимки и видео от мястото на събитието ще добавяме на всеки час след старта, в тази страница.

“Това мое бягане не е с цел да поставям рекорди, а е обвързано най-вече с каузата да помогна за популяризирането на маршрута “Дунав Ултра”, заедно с българските градове и села, през които той преминава.”
– Владимир Ставрев (39), ултрамаратонец

МАРШРУТ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПРЕЗ КОИТО ЩЕ ПРЕМИНЕ ВЛАДИМИР СТАВРЕВ

    с.Куделин, с.Връв, с.Ново село, с.Флорентин, с.Неговановци, с.Капитановци, гр.Видин, гр.Дунавци, с.Симеоново, с.Ботево, с.Арчар, с.Добри дол, с.Сливата, с.Орсоя, гр.Лом, с.Ковачица, гр.Козлодуй, с.Хърлец, с.Гложене, гр.Мизия, гр.Оряхово, с.Лесковец, с.Остров, с. Крушовене, с.Гиген, с.Загражден, с.Дъбован, гр.Гулянци, с.Милковица, с.Долни Вит, с.Сомовит, с.Черковица, гр.Никопол, с.Драгаш войвода, гр.Белене, площадка АЕЦ Белене, с.Ореш, гр.Свищов, с.Вардим, с.Новград, с.Беляново, с.Белцов, с.Ценово, с.Обретеник, гр.Две Могили, с.Иваново, с.Басарбово, гр.Русе, гр.Сливо поле, с.Ряхово, с.Бръшлен, с.Нова Черна, гр.Тутракан, с.Пожарево, с.Дунавец, с.Долно Ряхово, с.Малък Преславец, с.Гарван, с.Попина, с.Поляна, с.Сребърна, с.Айдемир, гр.Силистра, с.Калипетрово, с.Богорово, с.Средище, с.Коларци, с.Хитово, с.Карапелит, гр.Добрич, с.Стефан Караджа, гр.Генерал Тошево, с.Кардам, с.Чернооково, с.Спасово, с.Бежаново, с.Захари Стояново, с.Стаевци, с.Дуранкулак.

ФОТОГРАФИИ: Румен Вачев, Борис Бегъмов

ден седми

Дунав Ултра – Маратонът! 721 К пробег с кауза. Добрич, Стефан Караджа, Генерал Тошево, Кардам, Спасово, Бежаново, Захари Стояново, Стаевци, Дуранкулак.

ден шести

Дунав Ултра – Маратонът! 721 К пробег с кауза. Населени места през които мина Владимир Ставрев: Попина, Поляна, Сребърна, Айдемир, Силистра, Богорово, Средище, Коларци, Хитиви, Карапелит, Добрич.

ден пети

Дунав Ултра – Маратонът! Пробег с кауза. Населени места през които мина Владимир Ставрев: Русе, Сливо поле, Ряхово, Бръшлен, Нова черна, Тутракан, Пожарево, Дунавец, Долно Ряхово, Малък Преславец, Гарван, Попина.

ден четвърти

Дунав Ултра – Маратонът! Пробег с кауза. Населени места през които мина Владимир Ставрев: Свищов, Вардим, Новград, Беляново, Белцов, Ценово, Обретеник, Две могили, Иваново, Басарбово, Русе

ден трети

Дунав Ултра – Маратонът! Пробег с кауза. Населени места през които мина Владимир Ставрев: Байкал, Гиген, Брест, Гулянци, Милковица, Долни Вит, Сомовит, Черковица, Никопол, Въбел, Любеново, Лозица, Бяла вода, Деков, Белене, Свищов

ден втори

Дунав Ултра – Маратонът! Пробег с кауза. Населени места през които мина Владимир Ставрев: Козлодуй, Хърлец, Гложене, Мизия, Оряхово, Лесковец, Остров, Крушовене, Байкал.

ДЕН първи

Дунав Ултра – Маратонът! Пробег с кауза. Населени места през които мина Владимир Ставрев: Куделин, Връв, Ново село, Флорентин, Неговановци, Капитановци, Видин, Дунавци, Симеоново, Ботево, Арчар, Добри дол, Сливата, Орсоя, Лом, Ковачица, Козлодуй.

НА ЖИВО

X