Начинанието

  • ДУНАВ УЛТРА – МАРАТОНЪТ  е лично предизвикателство на българския бегач на дълги разстояния Владимир Ставрев.
  • ЦЕЛТА е да се пробяга успешно дистанцията на най-дългия туристически маршрут в България — веломаршрутът Дунав Ултра.
  • КАУЗАТА на пробега е да помогне за популяризирането на маршрута и общо над 110 населени места — български села и градове, през/покрай които минава той.
  • ДИСТАНЦИЯТА която е необходимо да пробяга Ставрев е 721 км, с обща продължителност до 7 последователни дни.
  • КАМПАНИЯТА е с начало 3.8.2020 в с. Куделин, община Брегово и се проследява в реално време посредством GPS устройство, което носи атлетът. Крайната точка на пробега е с. Дуранкулак, община Шабла.
    *Най-долу публикуваме GPS карта, която има пълен запис за придвижването Ставрев в реално време, заедно с точния маршрут, по който премина маратонецът.

Това мое бягане не е с цел да поставям рекорди, а е обвързано най-вече с каузата да помогна за популяризирането на маршрута “Дунав Ултра”, заедно с българските градове и села, през които той преминава.

Владимир Ставрев (39)

ултрамаратонец

Ден първи

Дунав Ултра: Маратонът – пробег с кауза. 721 км по маршрута Дунав Ултра за 7 дни. Населените места, през които мина Владимир Ставрев: Куделин, Връв, Ново село, Флорентин, Неговановци, Капитановци, Видин, Дунавци, Симеоново, Ботево, Арчар, Добри дол, Сливата, Орсоя, Лом, Ковачица, Козлодуй.

Ден втори

Дунав Ултра: Маратонът – пробег с кауза. 721 км по маршрута Дунав Ултра за 7 дни. Населените места, през които мина Владимир Ставрев: Козлодуй, Хърлец, Гложене, Мизия, Оряхово, Лесковец, Остров, Крушовене, Байкал.

Ден трети

Дунав Ултра: Маратонът – пробег с кауза. 721 км по маршрута Дунав Ултра за 7 дни. Населените места, през които мина Владимир Ставрев: Байкал, Гиген, Брест, Гулянци, Милковица, Долни Вит, Сомовит, Черковица, Никопол, Въбел, Любеново, Лозица, Бяла вода, Деков, Белене, Свищов.

Ден четвърти

Дунав Ултра: Маратонът – пробег с кауза. 721 км по маршрута Дунав Ултра за 7 дни. Населените места, през които мина Владимир Ставрев: Свищов, Вардим, Новград, Беляново, Белцов, Ценово, Обретеник, Две могили, Иваново, Басарбово, Русе

Ден пети

Дунав Ултра: Маратонът – пробег с кауза. 721 км по маршрута Дунав Ултра за 7 дни. Населените места, през които мина Владимир Ставрев: Русе, Сливо поле, Ряхово, Бръшлен, Нова черна, Тутракан, Пожарево, Дунавец, Долно Ряхово, Малък Преславец, Гарван, Попина.

Ден шести

Дунав Ултра: Маратонът – пробег с кауза. 721 км по маршрута Дунав Ултра за 7 дни. Населените места, през които мина Владимир Ставрев: Попина, Поляна, Сребърна, Айдемир, Силистра, Богорово, Средище, Коларци, Хитиви, Карапелит, Добрич.

Ден седми

Дунав Ултра: Маратонът – пробег с кауза. 721 км по маршрута Дунав Ултра за 7 дни. Населените места, през които мина Владимир Ставрев: Добрич, Стефан Караджа, Генерал Тошево, Кардам, Спасово, Бежаново, Захари Стояново, Стаевци, Дуранкулак.

Вижте репортаж с 30 архивни кадъра от събитието

Научете още подробности за предизвикателството с кауза на Владимир Ставрев от нашия допълнителен материал, посветен на Дунав Ултра: Маратонът…

GPS Запис

Проучете запис от бягането на Ставрев, благодарение на GPS устройството, което той носеше, по време на предизвикателството.